13 Şubat 2013 Çarşamba

2.Sınıf Yaşayan Dünya Dinleri ve Kelama Giriş Deneme Soruları


İlahiyat Önlisans 2.Sınıf Yaşayan Dünya Dinleri Deneme Soruları

YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ" 1.ünite deneme soruları (murat yayınlarının)
soru 1) aşağıdakilerden hangisi tarihi edyan yazarlarından biri değildir?
A) Ahmet midhat efendi
B) Esad efendi
C) Mahmut esad
...D) Şemsettin sami
E) Şemsettin günaltay

2) aşağıdakilerden hangisi Kuran'da din anlamında kulllanılan kavramlardan değildir?
 
A) yol
B) hayat tarzı
C) kanun
D) hesap günü
...E) vahiy

3) dinler tarihi,dinleri çeşitli yöntemlerle inceler. hangisi bu yöntemlerden biri değildir?
 
A) deiptif
B) fenomenolojik
C) analitik
D) karşılaştırma
...E) deneysel

4) dini geleneklerin birbiriyle yada dinin farklı tezahürleriyle mukayese edildiği dinler tarihi yöntemine ne ad verilir;?
 
A) deiptif
B) fenomenolojik
C) analitik
D) karşılaştırma
...E) apolojetik

5) ülkemizde dinler tarihi ile ilgili ilk eser hangisidir?
 
A) şemsettin sami__esatir
B) ahmet mithat efendi__tarihi edyan
C)) mahmut esat__tarihi edyan
D) esad efendi__tarihi edyan
...E) m.şemsettin günaltay__tarihi edyan

6) farklı inanışların,müslümanların iletişim içersinde bulunduğu farklı dinsel ve kültürel grupların tanınmasını ve anlaşılmasını konu alan geleneğe ne ad verlir=
 
A) diyalog
B) reddiye
C) tarihi edyan
D) milel ve nihal
...E) apolojetik


7) aşağıdakilerden hangisi milel ve nihal türü eserlerden değildir?
 
A) Abdulkahir el-bağdadi'nin el-milel ve'n-nihal
B) İbn hazm'ın kitabu'l-fash fi'l-milel ve'l-ehvali ve'n-nihal
C) Şehristani'nin kitabu'l-milel ve'n-nihal
D) İbnu'n nedim'in kitabu'l-fihrist
...E) İbn'i kesir'in el-bidaye ve'n-nihaye


8) aşağıdakilerden hangisi senkretik dinlerden değildir?
 
A) sihizm
B) yahova şahitleri
C) caynizm
D) moonculuk
...E) sayentoloji

9) farklı inanç sistemlerinden inanç ve ibadet unsurları taşıyan dinsel geleneklere ne ad verilir?
 
A) heterodoksi
B)ortodoksi
C) heretik
D) senkretik
...E) neognastik

10) belli bir varlık yada obje ile ilgil inançları ve ibadet anlayışlarını ifade etmede kullanılan kavrama ne ad verilir?
 
A) kült
B) din
C) mezhep
D) dogma
...E) tarikat

11) kavramlardan hangisinin tanımı yanlış verilmiştir?
 
A) kristosentrik:mesih merkezli
B) etnosentrik:israiloğullarının seçilmişliğini inancın merkezine koyma
C) teosentrik:tevhid merkezli
D) panteist:inanılan tanrının evrenle ve insanla ilişkisi
...E) henoteist:tanrının bilinip kavranması

12) aşağıdakilerden hangisi Tanrını tekliği veye çokluğuyla ilgili bir kavram değildir?
 
A) monoteist
B) politeist
C) dualist
D) henoteist
...E) deist

cvp anahtarı: 1)d 2)e 3)e 4)d 5)a 6)d 7)e 8)c 9)d 10)a 11)e 12e
 
YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ DENEME SORULARI
 

10) sihlerin en önemli mabetlerinin bulunduğu şehir ve en önemli mabedin adı aşağıdakilerden hangisinde birlikte verimiştir?
 
A)benares_ankorwat
B)meru_altın mabet
C)sri lanka_harmandir sahib
D)amritsar_altın mabet
...E)benares_altın mabet

9)meditasyonu ön plana çıkaran mezhep hangisidiir?
 
A)sihizm
B)caynizm
C)zen budizmi
D)taoizm
...E)şintoizm

8)şintoizmin kutsal kitabı hangisidir?
 
A)vu king
B)se şu
C)kojiki
D)tao_te_king
...E)sutta pitaka

7)çin in en eski kutsal metni hangisidr?
 
A)şu king
B)yi king
C)li king
D)ŞUN KİYU KİNG
...E)şi king

6)budizm ilk olarak hangi ülkeye girip yayılmıştır?
 
A)sri lanka
B)tayland
C)nepal
D)laos
...E)kamboçya

5)cayminizmde dünyayı terketme anlamına gelen kavram hangisidir?
 
A)ahimsa
B)satya
C)asteya
D)apigraha
...E)brahma_carya4)caynizmin kurucusu kimdir?
 
A)guru nanak
B)ekber
C)KUNGFU T ZU
D)vardhamana
...E)buddha

3)aşağıdakilerden hangisi smriti metinlerinden değildir?
 
A)romayana
B)muhapharata
C)mana yasaları
D)puranalar
...E)aranyakalar

2)hindular kendi dinlerini ifade etmek için hangi ismi kullanır?
 
A)sanatona d harma
B)brahman
C)hindu
D)veda
...E)harappa

1)Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi yöntemlerinden değildir?
 

A)deiptif
B)fenomenolojik
C)Analitik
...D)Anket
E)karşılaştırma

yaşayan dünya dilleri

cvp anahtarı:1)D 2)A 3)E 4)D 5)D 6)A 7)B 8)C 9)C 10)D


"YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ" ünite 2 deneme soruları
(murat yayınlarının)
 
soru
1) aşağıdakşlerden hangisi hinduizmin özelliklerinden biri değildir?
A) dünyada varlığını devam ettiren en eski dindir.
B) herhangi bir şahsı kurucu olarak kabul etmezler.
C) herhangi bir kutsal metni tek başına bağlayıcı olarak kabul etmezler.
...D) sistematik bir teolojiye sahip değildir.
E) uygulamaları bütün hindu grupları için geçerlidir.

2) hinduizmi devlet dini olarak kabul eden ülke hangisidir? 

A) TAYLAND
B) LAOS
C) NEPAL
D) VİETNAM
...E) SEYLAN3) hinduların kendi dinlerini ifade etmek için kullandıkları kelime hangisidir)
 
A) atman
B) samsara
C) sanatana dharma
D) varna
...E) makşa

4) aşağıdakilerden hangisi hinduizm'in özelliklerindendir?
 
A) belli bir kurucusunun olması
B) kurumsal bir din olması
C) ortaklaşa kabul edilen bir inanç sisteminin olması
D) evrensel bir din olması
...E) kast denilen toplumsal sınıflara ayrılması

5) hinduizm'de ayinler ve onların yerine getiriliş tarzıyla ilgili metinlere ne ad verilir? 

A) brahmanlar
B) upanişadlar
C) sanhitalar
D) mahabhanata
...E) ramayana

6) hinduizm'in tarihsel safhalarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır)
 
A) mö.4000-2000 harappa medeniyeti
B) mö.2000-500 veda dini
C) mö. 500-ms. 500 klasik hinduizm
D) ms. 500-1800 ortaçağ safhası
...E) ms.1500-1800 yeni hinduizm

7) aşağıdakilerden hangisi smniti kategorisindeki kutsal metinlerden değildir?
 
A) vedalar
B) puranalar
C) ramayana
D) mahabharata
...E) drahma-şastra

8) hinduizm'de "üstadın dizine oturmak" anlamına gelen kelime hangisidir?
 
A) brahmana
B) aranyaka
C) upanişad
D) ramanyana
...E) purana

9) aşağıdakilerden hangisi vedaların en eski parçasını oluşturan derlemelerden değildir?
 
A) rig-veda
B) sama-veda
C) yacur-veda
D) ayvurr-veda
...E) atherva-veda


10) hinduizm'de yoksul işçi,hizmetçi ve kölelerin tabakasına ne ad verilir?
 
A) brahmanlar
B) vaişyalar
C) şudralar
D) kşatriyalar
...E) dokunulmazlar

11) hinduizm'de Tanrı vişnunun insan ve hayvan bedenlerinden oluşan farklı bedenlerde tecessüt ederek yeryüzüne inmesi hangi kavram ile ifade edilir?
 
A) avatar
B) alvar
C) linga
D) maya
...E) yoga

12) hinduizm'de "Tanrı'nın yaratıcı gücü" anlamına gelen hinduizm mezhebi hangisidir?
 
A) şivacılık
B) vişnuculuk
C) şaktizm
d) Sihizm
...E) caynizm

cevap anahtarı: 1)A 2)C 3)C 4)E 5)A 6)E 7)A 8)C 9)D 10)C 11)A 12)C
 

"YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ" ÜNİTE 3 DENEME SORULARI 


soru 1) aşağıdaki ülkelerin hangisinde budizm bir devlet kurumudur?
A) TAYLAND
B) VİETNAM
C) NEPAL
...D) BURMA
E) KORE

2) budizm'in kurucusu kimdir?
 
A) guru nanak
B) goutama siddhartha
C) aşaoka
D) kalosoka
...E) kasyepa

3) aşağıdakilerden hangisi güney budizm'le kastedilen ülkelerden biri değildir?
 
A) sri lanka
B) laos
C) kamboçya
D) tayland
...E) çin4) buddha her çağda yeni bir bedenle yeryüzüne inen aydınlanmaya hazır,aydınlanacak olanlardan,....................biridir.
 
yukarıdaki boşluğa hangi kavram getirilmelidir?
A) nirvana
B) hulul
C) boddhisattva
...D) mahayana
E) zen

5) aşağıdakilerden hangisi buddha'nın öğretisinin ana kaynağı sutta pitaka 'nın bölümlerinden değildir?
 
A) disha-nikaya
B) mojjhima-nikaya
C) anguttara nikaya
D) abhidhamma pitaka
...E) khudda-nikaya

6) buddha'nın söz, vaaz ve düşüncelerini içeren metinlere ne ad verilir?
 
A) vinaya pitaka
B) abhidhamma pitaka
C) theravada
D) stupa
...E) sutta pitaka

7) buddha 'nın kalıntılarının saklandığı yere ne ad verilir? 

A) vesak
B) stupa
C) bodhisatva
D) sangha
...E) pegoda

8) budizm'de kendi aydınlanmasını gerçekleştirmiş ve nirvanaya ulaşmış kişiyi ifade etmek için hangi sıfat kullanılır?
 
A) arhat
B) dharma
C) sangha
D) mahayana
...E) samudya

9) aşağıdakilerden hangisi buddha'nın 4 seçkin hakikatinden değildir? 

A) dukkha
B) samudaya
C) vinaya pitaka
D) niradha
...E) maggha10) aşağıdakilerden hangisi buddha'nın sözlerinin tercümesi olan kenjur'u oluşturan metinlerden değildir?
 
A) vinaya
B) sutra
C) abhidhamma
D) samudaya
...E) pantrik

11) budizm'in kutsal metinlerine ne ad verilir?
 
A) boddhisatva
B) mahayana
C) tripitaka
D) shastra
...E) theravada

12) aşağıdakilerden hangisi budim'in sekiz dilimli yolundan değildir?
 
A) doğru niyet
B) doğru çaba
C) doğru davranış
D) doğru ibadet
...E) doğru geçim

CEVAP ANAHTARI: 1)A 2)B 3)E 4)C 5)D 6)E 7)B 8)A 9)C 10)D 11)C 12)D 

"YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ" ÜNİTE 4 DENEME SORULARI
soru
1) aşağıdakilerden hangisi çin ve japon dinlerinin özelliklerinden değildir?
A) atalara saygı
B) budizm den etkilenmişlerdir.
C) yoga-meditasyon
...D) yin ve yang ilkesi
E) tek tanrı inancına sahip olmaları

2) taoizmin kurucusu kimdir?
 
A) GURU NANAK
B) LAO-TSE
C) KUNF-FU TZU
D) VARDHAMANA
...E) GOUTAMA SİDDHARTA

3) aşağıdakilerden hangisinde tao-te-king hakkında verilen bilgi yanlıştır?
 
A) mistik düşüncenin en eski eserlerinden biri olarak kabul edilir.
B) toplam 81 bölümden oluşur.
C) anlaşılması güç, özlü sözler içermektedir.
D) çin in büyük klasikleri içnde yer alır.
...E) üç kısımdan oluşur.


4) taoizm de herşeyin belli bir kadere bağlı olarak hareket ettiğini savunan ekol hangisidir?
 
A) mistik ekol
B) simyacı ekol
C) ferdiyetçi ekol
D) legalist ekol
...E) ch'an mezhebi

5) bireyin erdemli olmasından hareketle toplumun saadetini devletin saadeti ile birlikte ele almasıyla, öğretilerinde daha çok yöneticilere yönelik tavsiyelerde bulunmasıyla ön plana çıkan din hangisidir?
 
A) TAOİZM
B) KONFÜÇYANİZM
C) BUDİZM
D) CAYNİZM
...E) ŞİNTOİZM

6) aşağıdakilerden hangisi konfüçyanizmin beş klasik metinlerinden değildir?
 
A) yi king
B) şu king
C) li king
D) şun kiyu king
...E) lun yü

7) konfüçyüs ün ahlak, siyaset ve eğitime dair görüşlerini ihtiva eden kitabı hangisir?
 
A) yi king
B) şu king
C) ta hsiah
D) şung yung
...E) mong tse

8) konfüçyanizm de ibadet hakkında verilen bigilerden hangisi yanlıştır?
 
A) tütsü yakılır,hububat, şarap ve kurban sunulur.
B) toplu halde dualar edilir.
C) ferdi ibadet ve dua şartı yoktur.
D ibadetler,ruhani varlıkları, ilahları ve insanları memnun etmek için yerine getirilir.
...E) rahipler sınıfı vardır.

9) şintoizm de baş tanrı ya ne ad verilir?
 
A) atago
B) susonova
C) tsukiyomi
D) ameterasu
...E) nihangi

10) şintoizm de Tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine ne ad verilir?
 
A) kami
B) yoga
C) zen
D) ameterasu
...E) kendo
11) aşağıdakilerden hangisi şintoizm ibadet esaslarından değildir?
A) kamilere derin bir saygı duymak esastır.
B) ibadet, dua ve kurban sunmaktan ibarettir.
C) ibadetlerin rahiplerle yapılması esastır.
D) dualar yüksek seslede yapılabilir.
...E) evde ibadet yapılamaz.

12) aşağıdakilerden hangisi şintoizmin bayramlarından değildir?
 
A) matsuri
B) toşikgoy
C) kanna-niname
D) oh-harehe
...E cinca

cevap anahtarı: 1)e 2)b 3)e 4)c 5)b 6)e 7)c 8)e 9)d 10)a 11)e 12)e"KELAMA GİRİŞ"dersinin 4.ünite deneme soruları
 

soru 1) "el-menzile beynel-menzileteyn"sözünü kim söylemiştir?
A) VASIL B. ATA
B) HASAN-I BASRİ
C) AMR B. UBEYD
...D) MATURİDİ
E) EŞARİ

2) Mutezile abbasi halifesinin gücünü arkasına alarak insanlara Kuran'ın mahluk olduğunu zorla kabul ettirmeye çalışmış,pek çok alime işkence ve eziyet yapılmıştır.bu döneme ne ad verilir?
 
A)kırtas
B) fetret
C)mihne
D) mutezile
...E) hüzün

3) Mu'tezile'yi devlet çevresinden uzaklaştıran abbasi halifesinin adı nedir?
 
A) MEHDİ
B) MU'TEZİD
C) HARUN REŞİD
D) MÜTEVEKKİL
...E) ME'MUN

4)Allah'ın adaleti gereği kulun menfaatine en uygunu yapması vaciptir, görüşüne ne denir?
 
A) salah-aslah
B) icma-ictihad
C) va'd-va'id
D) kıyas
...E) ahsen


5) Mu'tezilenin kurucusu olarak bilinen "vasıl b. ata'nın" hocası kimdir;?
 

A) GAZALİ
B) HASAN-I BASRİ
C) AMR B. UBEYD
D) AHMET B. HANBEL
...E;) ŞAFİİ

6)
 
1 basra siyasi tartışmalara daha çok girmiştir.
2 bağdat daha çok fikri mücadele taraftarı olmuştur.
3 basra daha fazla felsefenin etkisinde kalmıştır.
basra ve bağdat mu'tezilesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
...A) 1 VE 2
B) 1 VE 3
C) YALNIZ 2
D) YALNIZ 3
E) 1 2 VE 3

7) mu'tezile ...................dışındaki Allah'ın sıfatlarını te'vil yoluna gitmiştir.boşluğa hangi sıfatlar gelmelidir?
A) vahdaniyet ve kıdem
B) hayat ve ilim
C) kudret ve kıdem
D) kelam ve kıdem
...E) vahdaniyet ve beka

8) mu'tezile nerede ve ne zaman ortaya çıkmıştır?
 
A) hicri 5. asır bağdat'ta
B) hicri 5. asır basra'da
C) hicri 2. asır basra'da
D) hicri 2. asır bağdat'ta
...E) hicri 3. asır basrada

9) hangisi ehli sünnetin mu'tezile ismine yüklediği anlamlardan biridir?
 
A) dinden ayrılanlar
B) dalaletten ayrılanlar
C) emr-i bi'l-ma'ruftan uzak kalanlar
D) islam inancını terk edenler
...E) haktan ve çoğunluğun yolundan ayrı kalanlar

10) hangisi mu'tezile'nin doğuşunu bhazırlayan sebeplerden değildir?
 
A) tercüme faaliyetleri
B) müslümanlar arasındaki ihtilaflara çözüm arayışı
C) yabancı kültür mensuplarıyla tartışma
D) mu'tezile'nin iktidar tutkusu
...E;) felsefe merakı11)hangisi mu'tezile'nin esaslarından biri değildir?
 
A) adalet
B) kebire
C) tevhid
D) el-menzile beyne'-l menzileteyn
...E) va'd ve va'id

12)hükümlerden hangisi mutezile için geçerli değildir?
 
A)akıl, nakilden önce gelir
B)güzellik ve çirkinlik eşyanın doğasında vardır,akılla bilinir.
C)öldürülen kişi eceliyle ölmüştür.
D)sihrin gerçekliğ yoktur.
...E)haram gıdalar rızıktan sayılmaz.


CEVAP ANAHTARI: 1)A 2)C 3)D 4)A 5)B 6)E 7)A 8)C 9)E 10)D 11)B 12)C
 


"KELAMA GİRİŞ"dersinin 3.ünite deneme soruları
 
soru 1)emevi halifelerinin ilahi adalet adına zulmetmeleri üzerine çıkan isyana katılan ,yakalanınca da siyasi düşünce ve faaliyetleri yüzünden idam edilen ilk dönem kelamcısı kimdir?
A)ebu hanife
B)hallac-ı mansur
C)ibn arabi
...D)ma'bed el cüheni
E)Hasan-ı basri

2)hangisi "ilahi sıfatlar, halku'l kuran,insanların fiilleri" konularını tartışmaya açan ilk kelamcılardandır?
 
A)Hasan-ı basri
B)Ca'd b. dirhem
C)Ebu hanife
D)kadı abdülcebbar
...E)ma'bed el-cüheni

3)hangisi görüşleriyle Kaderiyye mezhebinin doğuşunu hazırlayan kelamcılardır?
 
A)Ma'bed el- cüheni__gaylan ed-dımaşki
B)Ca'd b. dirhem__ma'bed el-cüheni
C)cehm b. safvan__ma'bed el-cüheni
D)ca'd b. dirhem__cehm b. safvan
...E)Cehm b. safvan__gaylan ed-dımaşki

4)EBU HANİFE'NİN itikadi görüşleri beş akide risalesinden öğrenilebilir.hangisi bu beş risaleden biri değildir?
 
A)el_fıkhu'-l ekber
B)er-risale
C)el-akide
D)el-vasiyye
...E)ealim vel-müteallim

5)
 
1 EBU HANİFE
2 CEHM B. SAFVAN
3 HASAN_I BASRİ
Allah'ın ahirette görülüp görülmeyeceği ile ilgili kelamcılar farklı görüşler ileri sürmüştür. buna göre yukarıdakilerden hangileri görüleceğini söyleyenlerdendir?
...A) 1 VE 2
B) 1 VE 3
C) 2 VE 3
D) HEPSİ
E) HİÇBİRİ


6)
 
1 Hasan_ı basri'ye göre iman artar ve eksilir.
2 Ebu hanife'ye göre günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz.
3 Ca'd b.dirhem'e göre Allah'ın zatının dışında kadim kabul edilecek sıfatı yokyur.
yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
...A)1 ve 2
B)1 VE 3
C)2 VE 3
D)HEPSİ
E)HİÇBİRİ

7)"Kuran mahluktur"görüşünü savunan kelamcılar hangisinde doğru verilmiştir?
 
A) ca'd b. dirhem_cehm b. safvan
B)Ebu hanife_cehm b. safvan
C)Ca'd b.dirhem _ebu hanife
D)ebu hanife_ma'bed el cüheni
...E)ca'd b. dirhem_ma'bed el cüheni

8)hangisinin kendi adıyla anılan bir mezhebi vardır?
 
A)ca'd b.dirhem
B)cehm b. safvan
C)hasan_ı basri
D)vasıl b. ata
...E)teftazani

9)"İnsanın fiillerini gerçekleştirirken iradesi yoktur,tıpkı suyun akması yaprağın düşmesi gibi mecburi olur"görüşü kime aittir?
 
ACa'd b. dirhem
B)Cehm b. saFvan
C)Hasan_ı basri
D)Vasıl b. ata
...E)Teftazani


10)Kelamı öğrenilmesi caiz olmayan ilimlerdeen saydığı hatta öğrencilerine kelamı öğrenmeyi yasakladığı söylenmesinre rağmen akılcılığı benimseyerek kelami bir bakış açısına sahip olduğunu gösteren kişi kimdir?
 
A)GAZALİ
B)FARABİ
C)EBU HANİFE
D)AHMET B. HANBEL
...E)CÜVEYNİ

11)*kabir azabı yoktur
 
**kur'an mahluktur.
**iman kalbin marifetidir
yukarıdaki görüşler kime aittir?

A)Hasan_ı basri
...B)Gazali
C)Ebu hanife
D)Ahmet b. hanbel
E)Cehm b. safvan

12)hangisi ebu hanife'nin imamet ile ilgili görüşünü yansıtmaz?
 
A)halife istişare ile belirlenmelidİR
B)ortaya çıkan anlaşmazlıkta Hz. Ali haklıdır
C)muaviye hakem olayında haklıdır
D)Hz. Ali ve soyu hilafete emevilerden daha layıktır
...E)ehli beyt emevi ve abbasilere karşı mücadelesinde haklıdır.


cvap anahtarı: 1)D 2)B 3)A 4)C 5)B 6)E 7)A 8)B 9)B 10)C 11)E 12)C
 

KELAMA GİRİŞ dersinin 2. ünite deneme sorularıdır.(murat yayınlarının
 
12)kırtas hadisesiyle ilgili rivayetler hangi mezhepler arasında ihtilafa neden olmuştur?
A) eşari_maturidi
B) eşari_mutezile
C)eşari_şia
D)ehli sünnet_şia
...E)mutezile şia

11)hangisinde ekollerin büyük günah işleyenler ile ilgili görüşleri yanlış verilmiştir?
 
A) hariciler:kafir olup dinden çıkmışlardır.
B) mutezile:iman ve küfür arasındadırlar.
C) mürcie:durumları ahirete ertelenmelidir.
D) ehli sünnet:dinden çıkmazlar.
...E) maturidi:fasıktırlar.
10)hangisi müslümanların diğer din ve kültürlerle karşılaşmaları sonucunda tartıştığı konulardan değildir?
 
A)tevhid
B)tecsim
C)teşbih
D)kader
...E)kırtas

9)hangisi ilk dönemden itibaren oluşan kelami ekollerden değildir?
 
A)eşarilik
B)maturidilik
C)şia
D)haşhaşiyun
...E)mutezile
8)felsefi eserlerin tercümesi hangi halife zamanında başlamıştır?
A)Mansur
B)Ömer b. Abdülaziz
C)Mehdi
D)Harun Reşid
...E)Me'mun

7) 1 Kuran"ın henüz tamamlanmamış olması
 
2 soruların doğrudan Hz. Muhammede sorulması
3 kelam için yeterli akli seviyeye henüz ulaşılmamış olması
Hz. Muhammed döneminde kelam ilminin olmama sebebi yukarıdakilerden hangisidir?
A)YALNIZ 1
...B)YALNIZ 2
C)1 VE 2
D)2 VE 3
E) HEPSİ

6)manası kesin olmayan farklı anlamlara gelebilen ayetlere ne denir?
 
A)muhkem
B)müteşabih
C)ahad
D)mütevatir
...E)nakli

5)Hangisi kelamı doğuran tartışmaların çıkmasının sebeplerinden değildir?
 
A)hilafet
B)İmamet
C)büyük günah
D)mihne
...E)kırtas4)
 
1 şia:halife nasla belirlenir
2 ehli sünnet:halife istişare ile belirlenir
3 hariciler:halife hadisle belrlenir.
halife ile ilgili görüşlerden hangisi yanlıştır?
...A)YALNIZ 2
B)YALNIZ 3
C)1VE 2
D)HEPSİ
E)HİÇBİRİ

3)kelam ve felsefe arasındaki ilşkiden en çok hangisi etkilenmiştir)
 
A)selefiler
B)eşariler
C)mutezile
D)şafilik
...E)maturidiler

2-Hz.Muhammed'in ölmek üzereyken "bana bir kağıt getirin, size bir yazı yazdırayım ki benden sonra sapıklığa düşmeyesiniz".dediğine dair rivayetler vardır.sahabenin arasında kağıt verip vermeme konusunda ihtilaf çıkmış bu olay daha sonra tartışmalara neden olmuştur.
 
bu olaya ne denir?
A)kırtas
B)mihne
C)tecsim
...D)istiva
E)garanik

1)
 
1 cemel vakası
2 sıffin savaşı
3 hz.Osmanın şehid edilmesi
hangileri sonucunda başlayan siyasi ayrılıklar kelami tartışmalara sebep olmuştur?
...A)YALNIZ 1
B)YALNIZ 2
C)1 VE 2
D)2 VE 3
E)HEPSİ

) cvp anahtarı:1)E 2)A 3)C 4)B 5)D 6)B 7)C 8)A 9)D 10)E 11)E 12)D
 


KELAMA GİRİŞ dersinin
 1.ünitesinin sorularıdır. 

10)hangisi kelam ilmine göre makasıddan değildir?
A)Allah"ın varlı ve birliği
B)peygamberlerin sıfatları
C)cennet ve cehennem
D)kabir hayatı
...E)Arazlar

9)kelama "nazar ve istidlal" isminin verilme nedeni hangisidir?
 
A)inancı konu edinmesi
B)tevhidi ispatlamaya çalışması
C)akıl yürütme ve tefekkür metodunu kullanması
D)sıfatlar meselelerindeki açıklaması
...E)dinin aslını oluşturma çabası

8)kelamda ana konuları anlamaya yardımcı konulara ne ad verilir)
 
A)ilahiyat
B)nübüvvet
C)semiyyat
D)vesail
...E)makasıd7)hangisi semiyyat konularındandır?
 
A)peygamberlerin sıfatları
B)Allah'ın sıfatları
C)İlahi kitaplara iman
D)Allah_alem ilişkisi
...E)Şeytanın özellikleri

6)Kelam ve diğer islami ilimlerle ilgili;
 
1 ibadet edilecek Allah'ı tanıttığı için fıkıhla
2 ilahi kitabın mahiyetine cevap verdiği için tefsirle
3 cennet ve cehennemin varlığını açıkladığı için de hadisle ilgilidir.
ifadelerinden hangisi yanlıştır)
...A)yalnız 3
B)2 VE 3
C)1 VE 2
D)hepsi
E)hiçbiri

5)MATURİDİ'nin kitabının adıı................dır.boşluk hangisi ile doldurulmalıdır??
 
A)kitabu'l_sıfat
B)kitabu't_tevhid
C)fıkhü'l ekber
D)akaid_i islam
...E)şeriyye

4)
 
1 akli ve nakli delillerle insanların sağlam bir inanca sahip olmalarını sağlamak
2 insanların ibadetlerini doğru bir şekilde yapmalarını sağlamak
3 inançla ilgili şüpheleri gidermek
Yukarıdakilerden hangisi kelamın gayelerindendir?
...A)yalnız 1
B)yalnız 2
C)1 ve 2
D)1 VE 3
E)2 VE 3

3) kelamın isimlerinden biri olan "el_fıkhu'l_ekber"kimin eseridir?
 
A)ebu hanife
B)imam şafii
C)maturidi
D)ahmed b. hanbel
...E)pezdevi

2) kelam ilminin konuları göz önüne alındığında hangisi kelam ilmine konu olabilir?
 
A)hadislerin tedvin süresinde kullanılan yöntemler
A)ayetlerin sebeb_i nüzülü
C)yatsı namazının ilk sünnetinin hükmü
D)cennet ve cehennemin mahiyeti
...E)kurban kesmenin hükmü

1)gazali ilimleri tasnif ederken kelamı hangi kategoriye ayırır?
 
A)külli ilim
B)fer'i ilim
C)dünyevi ilim
D)akli ilim
...E)şer'i ilim
cvp anahtarı: 1)A 2)D 3)A 4)D 5)B 6)A 7)E 8)D 9)C 10)Ekelam konusu hakkında bikaç deneme sorusu yayınlamaya çalıştım.
 

10-Mutezileye göre kul fiillerinin ................dır.
 
boşluk hangisi ile doldurulmalıdır?
A)düşüneni
B)yaratıcısı
C)tatbik edeni
...D)uygulayanı
E)kesb edeni9)Teaaddüd_i kudema ne demektir?
 
A)çok eşlilik
B)çok sayı
C)ÇOKCA TAKDİM
D)kadim varlıkların çokluğu
...E)ayakların çokluğu

8)hangisi va d ve vaid kapsamında ele alınan konulardan değildir?
 
A)iman
B)Küfür
C)kabir azabı
D)hadislerin rivayet zinciri
...E)şefaat

7- hangişi ilk dönem kelamcılarından biridir?
 
A)Ebu Hanife
B)Şafii
C)Ahmed b. hanbel
D)Farabi
...E)İbn Sina

6- mutezile mezhebinin kurucusu kimdir?
 
A)Vasıl bin Ata
B)Hasan_ı basri
C)Amr b. ubeyde
D)Maturidi
...E)Eşari
*kadın peygamber gönderilmemiştir.
*iman artar yada eksilir
*Allah ahirette görülecektir.

5-Yukarıdaki görüşler hangi kelamcıya aittir?
 
A)ebu Hanife
...B)Gazali
C)Mabed el cühenii
D)Gaylan ed_dımaşkı
E)Hasan_ı basri

4- hangisi kelam ilmine verilen isimlerden değildir?
 
A)nazar ve istidlal ilmi
B)akaid
C)tevhid ve sıfatlar ilmi
D)usulül_fıkıh
...E) usulüd_din3-kelam öğrenmenin farz_ı kifaye olduğunu kim söylemiştir?
 
A)Gazali
B)Farabi
C)Ahmet b. hanbel
D)İbn teymiyye
...E)İbn sina

2- hangisi kelami tartışmalara sebep olmuş siyasi olaylardan değildir?
 
A)kırtas hadisesi
B)hz. osmanın şehit edilmesi
C)mekkenin feth edilmesi
D)cemel vakası
...E)sıffin savaşı

1- hangisi kelamın gayelerinden değildir?
 
A)Doğru yolu arayanlara rehberlik etmek
B)Allah ı doğru bir şekilde tanıtmak
C)ibadetlerin yapılmasıyla ilgili yeni problere çözüm bulmak
D)islama yöneltilen eleştirilere cvp vermek
...E)Diğer dini ilimlere sağlam veriler sunmak

cevap anahtarı1)C 2)C 3)A 4)C 5)E 6)A 7)A 8)D 9)D 10)B  
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder