10 Aralık 2012 Pazartesi

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 1. ÜNİTE SORULARI

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 1. ÜNİTE SORULARI

1-Kindi ve İbn Rüşd’ün alemin yaratılışı izahları, daha çok kelamcıların ...... ...... kavramına benzer. (yoktan yaratılış)

2-………. İbn sina ve İbn Tufeyl’in kurmayı denedikleri ‘’Doğu Hikmeti’’nin son aşamasıdır.(işrakilik)
3-İşrak kavramını ilk defa ortaya atan kimdir?
a-Farabi
b-Suhreverdi
4-İşrakilik hangisinin etkisinde kalmamıştır?
a-eflatunculuk
b-işrakilik
c-gazali
d-rivakiyye
e-meşşailik

5-İşrakilik gerçek taraftarlarını ve asıl hakimiyetini …….. da buldu. 
a-İran
b-Irak
6-Gazali hangi eserinde İbn Sina’yı tenkid etmiştir?
a-Makadisu’l felasife
b-Tehafüt el-Felasife
7-“Tek Tanrı inancı insanlık düşüncesini fakirleştirmiştir” görüşü kime aittir?
a-David Hume
b-Tales
8-Tarih Felsefesi ve Sosyolojinin kurucusu kabul edilen kimdir?
a-İbn Tufeyl
b-İbn Haldun
9-İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneği?
a-Hermes
b-Yunan-hellenestik
10-Müslüman düşünürlerin çoğuna göre Hermes kimdir?
a-Hz. Lokman
b-Hz. İdris
11-Hermes geleneğinin İslam düşüncesine tesiri birkaç yoldan olmuştur.Hangisi bunlardan değildir?
a-Sabilik
b-yunan-hellenistik
c-fars düşüncesi
d-gnostisizmi
e-zürdilik
12-bazı Dürzi yazarlara göre beklenen Mehdi….’dır.(Hermes)
13-İslam düşüncesinin en önemli yabancı kaynağını hangi düşünce teşkil eder?
a-iskenderiye
b-yunan-hellenistik
14-Sokrat öncesi filozoflar doğa felsefesiyle ilgilendikleri için kendilerine Fizikçiler adı verilir.hangisi bu fizikçilerden değildir?
a-tales
b-aristo
c-fisagor
d-empedokles

15-Abbasilerin ilk devrinde …….. mektebinde yetişen meşhur tabib aile Bahteyşu ailesidir.(Cündişapur)
16-Hermenötik öğretinin son temsilcisi sayılan mektep?
a-harran
b-nusaybin
c-urfa
17-Hz. Peygamber teyzesinin kocası Harise’yi tıp öğrenmesi için hangi mektebe göndermiştir?
a-harran
b-cündişapur
d-iskenderiye
18-Akli düşüncenin,özellikle felsefi ve bilimsel düşüncelerin gelişmesinde ilk ……….. halifelerinin büyük katkısı olmuştur?
a-emevi
b-abbasi

19--Vahiy ile aklın uzlaştırılabileceğini savunan düşünürlerden ilk akla gelenlerden değildir?
a-ibn sina
b-ibn rüşd
c-farabi
d-kindi

20-Yabancı eserlerin arapçaya tercümesi ilk kimin zamanında olmuştur?
a-Hz. Ömer
b-Hz. Osman

21-ilk sistematik tercüme faaliyeti kimin zamanında ve nerede başlamış?
a-Halife Me'mun,Beytül Hikme adındaki tercüme okulunda
b- Halife Mut’asım ,Beytül Hikme adındaki tercüme okulunda

22- Biruni'nin hind kültürü ile igili eseri? -Hint İncelemeleri(Tahkik Ma li'l-Hind)
23- Urfa Mektebinin açılış sebebi neydi?

a-Hıristiyanlaşan İranlılara Yunancayı ve Hıristiytanlığı öğretmek
b-Yahudileşen İranlılara Yunancayı ve Yahudiliği öğretmek

24-Farabi ve İbn Sina’yı Aristo’nun felsefesini bozmak, Eflatun ve Yeni-Eflatunculukla karıştırmakla suçlayan kimdir?
a-İbn Rüşd
b-Kindi
c-Gazzali
25-Suhreverdi’nin en temel me ta fizik kavramı …….. kavramıdır.(Nur)
26-3 meselede filozofları ‘küfürle’ itham etmiştir.
-Alemin kıdemi
-Allah’ın cüzileri bilmediği
-Dirilişin sadece ruhsak olacağı
Kimdir bu filozof?
a-İbn Haldun
b-İbn Sina
C-Kindi
d-Gazzali

27-Osmanlıda felsefi düşünce kimle başlamıştır?
a-fatih
b-kanuni
28-Hocazade’nin Tehafütül Felasife eserine şerh yazanlardan değildir?
a-Alaeddin Tusi
b-İbn Kemal
c-Muhyiddin Muhammed Karabaği
d-Amasyalı Müeyyezade
d-Yahya b. Ali Nev’i
29- Endülüste yetişen filozoflardan değildir? 
a-İbn Bacce
b-İbn Sina
c-İbn Tufeyl
d-İbn Rüşd
30- İslam Felsefesi tanımını ilk kullanan kimlerdir?
a-İslam filozofları
b-Oryantalistler
31- felsefe kime göre ruhun,ilim ve amelle terbiye edilmesidir.?
a-kindi
b-ibn Haldun
c-ibn rüşd
32- -Osmanlı zamanında Aristonun Fizik kitabını yunan aslından arapçaya çeviren bilgin kim?

a-Yanyalı Esad Hoca Efendi
b-İbrahim Kasapbaşızade Hazırlayan: Ravza'm  medineweb.net

3 yorum:

  1. Allah sizlerden razı olsun.Bu siteye emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.Bu özetler ve soru cevaplar o kadar işimize yarıyorki anlatamam.yarı yarıya yükümüzü hafifletiyor.

    YanıtlaSil
  2. Harikasiniz.Allah razi olsun.

    YanıtlaSil