22 Aralık 2012 Cumartesi

TÜRK DİLİ 1 NOTLARI (1-4) Ünite Özeti [YENİ KONU BASIMINA GÖRE]

TÜRK DİLİ 1. ÜNİTE SORULARI

1-Dillerin gelişmesinde en önemli etken nedir?a-O dilin devlet dili olup olmadığı ,devlet desteğinden yararlanmasıdırb-Bilimsel ölçü olarak yeterli olup olmadığıdır.
c-Yazılı kültüre sahip olmasıdır.
d-Sözlü kültüre sahip olmasıdır.

2-Hangisi İngilizceyi tartışmasız biçimde küresel hale getiren unsurlardan değildir?

a-19.yüzyılda İngilterenin, 20.yüzyılda Amerikanın Süper güç olmaları
b-siyaset ve silah ticaretinde sağladıkları üstünlük
c-bilim ve teknolojide sagladıkları gelişme
d-İngilizcenin kolay konuşulabilir olması
3-Zamanlara göre değerlendirildiğinde hangisi yanlıştır?

a-Ortaçağda batıda latince,İslam dünyasında Arapça ortak dil olmuştur.
b-Modern çağlarda önce Fransızca,sonra İngilizce ortak dil olmuştur
c-Sovyetlerde Rusça ortak dil olmuştur
d-Türki cumhuriyetlerde(Azarbeycan,Kırgızistan) Türkçe ortak dil olmak üzeredir.
e-orta ve güney Amerikada İspanyolca ortak dil olmuştur
f-Çinde Japonca ortak dil olmuştur 

4-Natonun resmi dili hangisidir?

a-Almanca ingilizce
b-İngilizce fransızca
c-ingilizce
d-bütün diller


5-Avrupa birliğinin Resmi dili hakında hangi bilgi 
yanlıştır?a-23 resmi dili var.
b-Genelde çalışma dili olarak İngilizce Almanca,Fransızca kullanır.
c-AB nin resmi dili Almanca ve Fransızca dır.

6-Hangileri resmi dilleri belirtilmeyen ülkelerdir?

a-ABD,İsveç,Almanya
b-Türkiye,İspanyolca
 
7-Dünyada 6000den fazla olan dil sayısının bu yüzyılın sonuna doğru yarısının yokolma tehlıkesinin sebebi nedir?

a- Küreselleşme
b-Yazılı ve sözlü kültürlerinin olmaması


 
8-Yapay diller hangi maksatla ve kimler tarafından ortaya çıkarılmıştır?

a-İnsanların birbirini daha kolay anlaması ve bütün anlaşmazlıkların giderilmesi amaçlı sanatçı ve bilimadamlarının ortaya çıkarmaya çalıştığı ortak dil .
b-dillerin bozulmasıyla ortaya çıkan diller


9-Dilleri sınıflandırmada kullanılan en etkili yöntemlerden biri değildir?

a-köken sınıflandırması
b-yapı bakımından sınıflandırma
c-bölgeye göre sınıflandırma

 
10-Hangisi dil ile ilgili doğru bilgi değildir?

a-Dil ulusal hareketlerin temel dinamiklerindendir.
b-Dili aynı ülkeler siyasi sistemlerini güçlendirirler.
c-Aynı ülke içinde farklı dillere sahip milletler dil ile ilgili taleplerle muhalefet edebilirler.
d-dille ilgili her olgu muhalefetin simgesi haline gelebilir.
e-her ülkenin bir dil politikası vardır.
f-Dil her zaman birleştirici unsur değildir.
Hazırlayan: MuallimeTÜRK DİLİ 1. ÜNİTE SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi bükünlü(çekimli) diller arasında yer almaz?

a-yunanca
b-latince
c-fransızca
d-ingilizce
e-arapça
f-rusça
g-ibraniceÇince, Vietnamca ve Tibetçe hangi diller arasındadır?

a-yalınlayan
b-bitişken(eklemeli) dilleryapı bakımından diller arasında çekimi olmayan yani sözcüğün biçimi değişmeyen diller hangisidir?

a-bükünlü(çekimli) diller
b-yalınlayan dillertürkçe ……. Eklemeli bir dildir

a-önden
b-sondan
c-içtenbükünlü dillerin en belirgin özellikler taşıyan dili hangisidir?

a-rusça
b-latince
c-ingilizce
d-arapçadiller ses bilgisel bakımından ünlü dilleri ve …..dilleri olarak da sınıflandırılabilir

a-eklemeli
b-ünsüz


Türkçe kaynak bakımından diller arasında hangi dil grubuna dahildir?

a-altay
b-macar
c-korece
1-g. doerfer
2-n.poppe
3-g. clauson

Yukarıdaki isimlerden hangileri Altay dilleri kuramını kabul etmemektedir?

a-2 ve 3
b-1 ve 2
c-1 ve 3
Aşağıdakilerden hangileri Altay dilleri ailesinin varlığını kabul eder?

a-n. poppe –t. Tekin
b-g. doerfer-t. tekin
türk yazı dillerinin sınıflandırılmasının arasında yer alan Çuvaşça, ogur/Bulgar grubundaki tek dil hangisidir?


a-bulgarca
b-cuvaşça
orta iran’da konuşulan Halaççanın, ……………. Arguca olarak anılan dilin devamı olduğu düşünülmektedir

a-kutadgu bilig
b-divanü lugati’t-türk
türk yazı dillerinin sınıflandırılmasının arasında yer alan 

güneybatı(GB), oğuz türkçesikendi içinde batı(B) ve güney(G) olmak üzere ikiye ayrılır

batı grubunda; gagauzca, Türkiye Türkçesi ve doğu Azerice bulunmaktadır

doğu grubunda ise hangi dil yer alır?

a-türkmence
b-kazakça
c-sarı Uygurca

Kuzeybatı(KB), Kıpçak Türkçesi kuzey veya Volga(idil) grubunda olan diller aşağıdakilerden hangisidir?

a-kazakça-karakalpakça
b-kazan tatarcası- Başkurtçakuzeybatı(KB), Kıpçak Türkçesi batı grubunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a-kumukça
b-karaçay
c-balkarca
d-kırım tatarcası
e-karayca
f-kazakçagüneydoğu(GD), Uygur Türkçesi kendi içinde batı(b) ve doğu(d) olmak üzere ikiye ayrılır

doğu grubunda Uygurca, sarı Uygurca ve salırca/salar yer alır

batı grubunda ……. ve ….. değişkenleri yer alır

a-özbekçe
b-modern Kırgızca
c-çuvaşcakuzeybatı(KB), Kıpçak Türkçesi güney veya aral-hazar grubunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a-kumukça
b-kazakça
c-karakalpakça
d-kıpçak-özbek
e-nogaycaKazakçaya en yakın olan modern Kırgızca hangi dil grubunda yer alır

a-oğuz Türkçesi
b-kıpçak Türkçesi
c-uygur Türkçesi
d-sibirya Türkçesi


kuzeydoğu(KD), ………… Türkçesi kuzey ve güney olarak ikiye ayrılır

kuzey grubunda; sahaca(yakutça) ve dolganca bulunur

güney grubu da 4 alt gruba ayrılır:
1-sayan Türkçesi
2-yenisey Türkçesi
3-çulım Türkçesi
4-altayca 

Yukarıdaki boşluğa hangi dil gelmelidir?

a-kıpçak 
b-oğuz
c-sibirya Hazırlayan: mehmet akif2

 
TÜRK DİLİ 2. ÜNİTE SORULARI

1. hangisi konuşurun otoritesine ve toplumsal statüsüne dinanizm kazandırır?

a. kibarlık 
b.nezaket 
c.toplumsal mesafe2.nezaketin stratejilerine göre '' baba para ver '' hangisine uyar?

a.örtük nezaket
b.negatif nezaket
c.pozitif nezaket

3.nezaketin stratejileri kimin fikridir?

a.giles
b.holmes
c.levinson

4.toplumsal kimlik kazanılması gerekirken en önemli etken hangisidir ?

a.eğitim
b.kılık-kıyafet
c.dil
d.disiplin


5.hangisi sovyet biriğinin dağılmasından sonra kendi diline kavuşan devletlerden sayılamaz?

a.kazakistan
b.özbekistan
c.azerbaycan
d.israil6.iki kişinin hem medinewebte ,hemde aynı mahallede arkadaş olması nasıl bir ilişki sayılır? 

a.yoğun toplumsal ağ
b.toplumsal ağ
c.yoğun ve çok yönlü toplumsal ağ Hazırlayan: MakbergülüTürk dili 2. ünite 44-45.sayfa soruları

1-Yabancı bir dil ile , yanlış anlaşılmadan konuşabilen ,iletişim kurabilen kişinin hangi bilgiye ,özelliğe sahip olmasına gerek yoktur?

a-o dilin bütün gramerini iyi bilmek
b-o dile ait kürtürün değerlerini bilmek
c-o kültüre ait jest mimik,vucüt dillerini bilmek
d-O toplumda statüye sahip olmak
2-Kültürel öğrenme nedir?

a-farklı bir toplumun kültürel değerlerini öğrenme süreci
b-farklı bir toplumun siyasi değerlerini öğrenme süreci
c-farklı bir toplumun dini değerlerini öğrenme süreci3-Toplumlarda iletişimin arka planını oluşturan örtük kültürel değerler, bir dilin gramerini ve kelimelerini öğrenmekten çok daha farkl bir öğrenme süreci olan kültürel öğrenmeyle farkedilebilir.

Bu kuramın adı nedir?
a-Sapir Worf varsayımı
b-hudson varsayımı
4-Dilde Tabu nedir?

a-Bir kavramın söylenmesinin yasak olduğu duruma Dilde Tabu denir.
b-Bir kavramın açıklamasının zor olduğu durumlara Dilde Tabu denir.
c-Yaratıcı ile ilgili konuşmanın yasak olmasına Dilde Tabu denir.
5-üç harfliler,iyi saate olsunlar,Lavaboya gitmek sözleri hagi tür sözlere örnektir?

a-Tabu Sözler
b-Örtmece Sözler
c-Kamusal sözler
6-Belli sosoyal gruplar tarafından kullanılan konuşma biçimleri,cinsiyet, yaş, ekonomik düzeye göre değişen konuşma şekline hangi isim verilemez?
a-Sosyolekt
b-Sosyal diyalekt
c-Diyalekt
d-Durumsal dil
7-Hangisi Kültürün dile yansıdığını göstermez.
a-Tabu sözler
b-Örtmece sözler
c-Gündelik sözler
8-Hangi konuşma biçimi sosyalektiğe örnek değildir?
a-Cinsiyet 
b-yaş
c-ekonomik düzey
d-bulunduğu ülke
9-Aşağıdaki görüşlerden hangisi Le Worf'a ait dil görüşüdür?

a-Dil sadece düşüncelerin ifade edildiği bir araç değil, aynı zamanda düşünceyi
şekillendiren, bireylerin zihinsel aktivitelerini yönlendiren bir program veya rehberdir.
b-Düşünmek, rasyonel bir eylem olsa da o dilin gramerinden bağımsız değildir.
c-Dil, gerçekliği süzen bir filtre oluşturarak toplumların kendilerini saran dünyayı algılama biçimini ve dünya görüşünü belirlemektedir. 
d-farklı dilleri konuşan insanların dünyayı algılama biçimleri, değer yargıları ve kültürel davranşları da farklıdır.
e-hepsi

10-Toplumdilbilim neyi inceler?

a-Toplumsal ögelerin, dil kullanımı üzerinde izlenebilen etkilerini inceler.
b-siyasi görüşleri inceler

11-Toplumun dili kontrolünde etkili olan faktör hangi ikilidir?

a-Norm ve motivasyonb-Norm ve satatü
c-Statü ve motivasyon 
12-Dilin kendi içinde aynı ifadenin farklı kullanım biçimine sahip olmasının sebebi ne değildir?
a-Eğitim
b-statü
c-cinsiyet
d-toplumsal güç
e-ülke
13-Eğitim,statü,cinsiyet,toplumsal güç gibi öğelerin dile etkisine ne ad verilir?
a-Toplumsal güç
b-Toplumsal bağlam
c-şahsi bağlam
14-farklı ortamlarda aynı dilin farklı biçimlerini kullanmaya ne denir?
a-durumsal dil türü
b-toplumsal dil türü
Hazırlayan: Muallime
TÜRK DİLİ 2. ÜNİTE SORULARI

Kültürü oluşturan öğeler arasında adet ve göreneklerin yeri var mı?

a-evet
b-hayır

Kültürü oluşturan öğeleri nasıl sınıflandırabiliriz?

a-somut-soyut
b-maddi-manevi
c-hepsiaşağıdakilerden hangisi maddi unsurlardan değildir?


a-mimari
b-el sanatları
c-dünya görüşleri
d-geleneksel kıyafetler
aşağıdakilerden hangisi manevi unsurlardan biri değildir?

a-inançlar
b-mimari
c-ahlak anlayışı
d-davranış kalıpları
türk kültüründe karanın kötülük, uğursuzluk gibi anlamalara gelir

yeni Zelanda da siyah/kara neyi temsil etmektedir?

a-yası
b-hastalığı
c-yurtseverlik
…… renk italyada ölüm ve cenaze
Hindistanda mutsuzluk ve yas
Etiyopyada hastalık anlamlarına gelir

a-sarı
b-siyah
c-beyaz
d-yeşilaşağıdakilerden hangisi kültür değişmelerini etkileyen faktörlerden değildir?

a-başka kültürlerle karşılaşma ve etkileşim 
b-teknolojik gelişmeler
c-adet ve görenekler
d-ekonomik gelişmeler
e-sosyo-politik gelişmeler
avrupada en dikkat çekici kültürel değişmeler ne ile değişmiştir?

a-sanayi devrimi
b-fransız ihtilali
c-II. Meşrutiyet

kültürel değişme süreçlerinde ………. Yadsınamaz bir öneme sahiptir
büyük uyanış devirleri ……….ile başlamıştır

yukarıdaki boşluklara hangi kelime gelmelidir?

a-din
b-ahlak bilgisi
c-tercümeler
neredeki Rönesans(yeniden doğuş) islam ve yunan tercümeleri ile olmuştur?

a-eski yunan
b-türkiye
c-batı


Hazırlayan: mehmet akif2TÜRK DİLİ 2. ÜNİTE SORULARI

…… üyesi olarak insanoğlunun önerdiği yada kazandığı bilgi, sanat, gelenek-görenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bütüne …… denir
a) Toplum-kültür
b) Kültür-toplum
‘Ortak bilinç bir toplumda ortak olanların temsilidir’ bu görüş kime aittir?
a)A. toynbee
b)Durkheim
Aynı kültürel davranışlara ve davranış edinme süreçlerine sahip olan insanlar, ortak kavrayış biçimleri, etkileşim kuralları ve diğer kültürel içerikler sayesinde birbirlerini daha iyi anlar, birbirleriyle daha iyi iletişim kurarlar.
a)doğru 
b)yanlış
İngiliz tarihçi toynbee’ye göre ‘bütün insanlığın, herkesi kapsayan tek bir ailenin üyeleri olarak, tam bir uyum halinde yaşayabilecekleri bir toplum durumunu yaratmak için girişilmiş bir çaba’ tanımı hangisinin tanımıdır?
a)uygarlık
b)kültür

1-dil
2-edebiyat
3-ahlaki değer ve davranışlar
4-gelenek-görenek
5-sanat dalları
hangileri kültürü oluşturan unsurlardandır?
a)1-2-4
b)3-4-5
c)1-2-3-4-5 


Hazırlayan: serap-369TÜRK DİLİ 2. ÜNİTE SORULARI

aşağdakilerden hangisi türkçeye tercüme edilen ilk eserler arasında yer almaz?
a)kelile ve dimine
b)süheylü nevbahar
c)kısası enbiya
d)telmak

aşağdakilerden hangisi tanzimat döneminde çıkartılan gazetelerden degildir?
a)cerideyi havadis
b)yeni gün
c)dvir
d)hadika

hangisi kulturun değişme süreçleri arasında yer almaz?
a)bütünleşme
b)yenilik
c)tevazu
d)bütünleşme
türk kültür tarihinde yaşanan en önemli kültürel değişme CUMHURİYETİN KURULMASI donemidir.
a)doğru
b)yanlış
türk kültürü,islamiyetin kabul etmesiyle hangi kültürlerden çok etkilenmiştir?
a)çin-uygur
b)ing-avus.
c)arp-fars
d)almanya-brezilya

faklı toplum ve kultürlerin bir araya gelmesi sonucunda en hızlı etkilenen nedir?
a)söz varlığı
b)dil
c)giyim kuşam
d)yazı yazmahangisi 19.yy da batı ve fıransızcadan türkçeye çevirilen eserlerdendir?
a)robinson
b)kara yazmalı
c)altın yavruk
d)dadal oğlu
avrupa kültür ve medeniyetirönesans ve refrom hareketiyle bilimde ve sanatta ciddi ilerleme katetmemiştir?
a)doğru
b)yanlış


Hazırlayan: BatmanTÜRK DİLİ 2. ÜNİTE SORULARI

42/43 syflrdn...1) Dil kültüre ait binlerce ögeden yalnızca biri sayılır ; ancak üstlenmiş olduğu 
bazı işlevlerden dolayı kültürün En temel ögesidir denilebilir.
aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden değildir?

a)kendnden soraki nesillere birikimlerini aktaramamak..
b)sözlü ve yazılı kültür ögelerini bizzat yaratmak.
c)kültürel ögeleri sonraki nesillere taşımak .
d) kültürün varlığını ve devamlılığını sağlamak.


2)Kültigin, Bilge Kagan ve Tonyukuk yazıtları günümüze kadar nasıl ulaşmştr
ya da nasl korunup günümüze ulaşmştır?
a) internet aracılığyla 
b) dilin görünümlerinden biri olan yazı ile.
c) hikayeleri anlatılarak


3)Yazılı veya sözlü kültrel ögeler , yalnız toplumların tarihsel dönemlerine 
ait değil, bir çokk ögeyi günümüze taşır.
aşağdklerden hangisi bu ögeler içinde yer alır?

a)inanma biçimlerini
b)değer yargılarını 
c) anlayış ve algılayışlarını
d) hepsi 
e) hiçbiri

4)Kutadgu biligde dürüst insanı tanımlamak üzere ; o dönemin kabullerini ,
değer yargılarını , etik anlayışlarını bilmemize imkan veren bazı ifadeler kullanılmıştır.. 
hangisi bu ifadelerden değildir?

a)dışı içi gibidir içide dışı , böyle olur o dürüst erdemli kişi.
b) sözün faydası büyük ,yerinde söylenirse insanı yüceltir.
c) söz gümüşse sukut altındır.5) Dil ve kültür arasındaki ilişkiye dair aşşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

a) Dil ve kültür arasında, birbirini yaratma, birbirinin varlığına ve devingenliğine 
kaynak ve ortam oluşturma yönünde organik bir ilişki bulunur.
b) Dil ve kültür arasındaki ilişki, tamamıyla ekonomik faktörlerin 
kontrolü altındadır.
c)Dil sözlü ve yazılı kültür ögelerini yaratır.
d) dil, kültürel ögeleri sonraki nesillere taşır.6)Tabular ve örtmece sözler, aşşağıdaki durumlardan hangisinde ortaya çıkar?

a)Kültürler bazı kavramların konuşulmasına izin vermediklerinde
b) önemli dönüm noktalarında
c)kültür değişmelerine bağlı olarak
d)kültürel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan iletişim aksamalarında
e) kültürel ögelerin sonraki nesillere taşınamaması durumundaHazırlayan: Suhtem
TÜRK DİLİ 2. ÜNİTE SORULARI

1.Dil kullanımı üzerinde etkili olan toplumsal sınıf toplumsal olgu gruplarının en belirgin örneği hangisidir?

a.İngiltere b.Malezya c.Hindistan2.Kadın ve erkeklere göre daha dolaylı konuştuğu savunan ilk yazar kimdir?

a.Levinson b.Worf c.Lakoff

3.Türk dilinin en öenmli eserlerinden hangisinde kadınların toplumsal alanda rahatca görüş bildirdiğini anlatan eser hangisidir?

a.Dede Korkut b.Bamsı Beyrek c.Banı Çiçek 


Hazırlayan: elvin meyra
TÜRK DİLİ 3. ÜNİTE SORULARI

71-72-73. SAYFALAR1-arap alfabesi Türkler arasında islamiyetin kabul edilmesinden kaçıncı yüzyıla kadar geleneksel şekliyle kullanılmıştır?

a-17. yy
b-18. yy
c-19. yy
2-aşağıdakilerden hangisi arap alfabesi türk dünyasının çok büyük bir kısmında bu yazının kutsal olduğu düşüncesine yol açan sebeplerden değildir?

a-türklerin uzun süre kullanması
b-çok kolay olduğunun düşünülmesi
c-kutsal olduğu düşüncesinin benimsenmesi
3- ne zaman alfabe tartışmaları başlamıştır?

a-rönesans
b-I. meşrutiyet
c-tanzimat4-aşağıdakilerden hangisi yazımda arap alfabesini kullanmaz?

a-fransa
b-iran 
c-ırak
d-suriye
e-afganistan5-en eski slav kitaplarının yazıldığı iki alfabeden biri Kiril alfabesidir

Yukarda yazılan bilgi doğru mu yanlış mı?

a-doğru
b-yanlış6-kiril alfabesi kaçıncı yüzyılda oluşturulmuştur?

a-7. yy
b-9. yy
c-11. yy7-kaç yılında yapılan Bakü Türkoloji Kongresi’nde bütün Türklerin Latin alfabesi kullanması yolunda karar alınmıştır?

a-1934
b-1925
c-1926
8- Bakü Türkoloji Kongresi’nde bütün Türklerin Latin alfabesi kullanması yolunda karar alınmıştır
Kimler bu kararı uygulamamıştır?


a-özbekler
b-çuvaşlar
c-kırgızlar
9-aşağıdakilerden hangisi bugün Kiril alfabesini kullanmaya devam edenler arasında değildir?

a-rusya federasyonunda yaşayan türk halkları
b-kazakistan
c-kırgızistan
d-isviçre10-alfabeleri kirileştirilen ilk türk soylu hak kimler olmuştur?

a-kırgızlar
b-oğuzlar
c-çuvaşlar
11-hangi alfabenin Grek alfabesinden doğduğu kabul edilmektedir?

a-ibrani
b-ermeni
c-latin
12-latin alfabesi kaçıncı yüzyıldan beri kullanılmaktadır?

a-13. yy
b-14. yy
c-16. yy
13-türklerin kendi dillerini Latin alfabesiyle yazmaları kaçıncı yüzyılın başlarında itibaren rastlanır?

a-20. yy
b-16. yy
c-19. yy14- osmanlı imparatorluğunda Latin alfabeyi kabul etme işi ilk çıktığında nasıl karşıladılar?

a-iyi karşıladılar
b-sert tepkilerde bulunuldu
c-ılımlı baktılar15-Osmanlıda olumlu düşüncelere sahip padişah hangisidir?

a-II. Abdülhamit
b-Abdülmecit
16- osmanlı devleti içerisindeki topluluklardan hangisi Latin harflerini ilk kullanandır?

a-sırplar
b-arnavutlar
17-Türkler Latin alfabesini kaç yılında çıkarılan kanunla kabul ettiler?

a-1 Kasım 1928
b-3 Kasım 1926
18-Arap alfabesinin Türkçenin ses sistemini karşılamaktan uzak bir yazı olduğu gerçeğini kim ilk olarak 17. yy. da dile getirmiştir?

a-evliya çelebi
b-katip çelebi
19-etnik sınıflandırılmalarda Türkiye Türkçesi, oğuz Türkçesinin bir koludur

Yukarıdaki bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış20-oğuz Türkçesinin en çok eser bırakılan dönemi hangisidir?

a-Selçuklular dönemi
b-beylikler dönemi
21-oğuz Türkçesi, ana dilden ayrılıp kendi şartlarında gelişti ve Türkçenin bir lehçesini oluşturdu bilgisi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış
22-kaçıncı yüzyıldan itibaren anadoluda oğuz Türkçesi temeline dayalı bir yazı dili oluştu?

a-17. yy
b-20. yy
c-13. yy
23- 15. yy. sonlarına kadar …….oğuz Türkçesi
20. yy. başlarına kadar …… Türkçesi
Bu tarihten sonrası da ……. Türkçesi olarak adlandırılır

Yukarıdaki boşluklara sırayla hangisi gelir?

a-eski-Türkiye-osmanlı
b-osmanlı-Türkiye eski
b-eski-osmanlı-Türkiye
21-17. yüzyıl gerek düz yazıda gerekse şiir dilinde nasıl üslup kullanılmıştır?

a-ağır
b-akıcı


Hazırlayan: mehmet akif2TÜRK DİLİ 3. ÜNİTE SORULARI

sayfa 77-78


1)insanlar,medeniyetini kalıcı hale gelmesini ................. brçludur ?
a)yazıya
b)sözlü edebiyata
2)osm.dev.'de latin alfabesine geçme düşüncesi ilk olarak hangi tarihte dillendirilmiştir ?
a)1958
b)1968
c)1868
d)1877
3)türk latin alfabesi .... harfli kabul edilmiştir ?
a)28
b)29
c)26
d)324)latin alfabesine resmengeçiş tarihi aşagdakilerden hangisi ?
a)1 kasım 1926
b)1 kasım 1927
c)1 kasım 1928
d)1 kasım 19215) 2o.yyılın başlarında yalnız osm. coğrafyasında degil farklı türk ülkelerindeki
aydınlarınında dil ile ilgili çalışmalari,osmanlı türk aydınları üzerinde etkili olmuştur.
a)doğru
b)yanlış
6)dil atalardan bize kalan bir miras,bir emanettir.Kuşaktan kuşağa aktarılan bu
emanete karşi,paha biçilmez kutsal ve dokunulmaz şeylere karşı duyulan saygı
gosterilmelidir.sözü söyleyen filozof kim?
a)nietzsche
b)biruni
c)socrates
d)ibni sina


Hazırlayan: batmansf 74-75-76 soruların devamı
türkçeye ilginin azaldığı yy hangisidir?
a-14.yy
b-15.yy
c-16.yy
d-17.yy

türkçeye ilginin azalmasını kınayan edebiyatçı ve eseri?
a-bbergamalı kadir-müyessiretül ulum
b-hoca mesud-kabusname
c-aşık paşa -garibname


türkçeye ilginin arttığını dillendiren edebiyatçı ve yüzyılı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-aşık paşa-14.yy
b-devletlioğlu yusuf-15.yy
c-bergamalı kadri-16.yy
d-ziya gökalp-19.yy


II.Murat 'ın dilini sade olmadığı için tekrar tercume ettirdiği eserin adı ve orjinal dili nedir?
a-müyessiretil ulum-arabca
b-garibname-arabca
c-kabusname-farsca


osmanlının hangi döneminde dilde sadeleşme ihtiyacı en çok hissedilmiştir?
a-I.meşrutiyet
b-II.meşrutiyet
c-tanzimat dönemi
d-cumhuriyet dönemihangi akım dilin sadeleşmesi fikrine katılmayıp,dili daha da ağırlaşmıştır?
a-servet-i fünun,fecri ati
b-türk-i basit
c-yeni lisancılardünya üzerinde türkçe sözlük yazılımı ne zaman başlamıştır?
a-10.yy
b-11.yy
c-12.yy
d-9.yyosmanlı devlet-i aliyesinde ilk türkçe sözcükler kaçıncı yyda yazımaya başlandı?
a-19.yy sonu-20.yy başı
b-19.yy başı
c-18.yy sonu 20.yy başı
d-17.yy sonu


osmanlıda yazılan en kapsamlı sözlük ve yazarı kimdir?
a-kavaid-iosmaniye
b-sarf-ı türki
c-kavaid-i türkiyye
d-kamus-u türki- şemseddin sami


sözlük ve dilbilgisi kitabında ilk olarak türkitabirini kullanan edebiyatçı kimdir?

a-ali canip
b-şemseddin sami
c-ziya paşa


1917'deziya gökalp ve arkadaşlarının çıkardığı,sade türkçe ve milli edebiyat akımının güçlenmesinde önemli görev yapan derginin adı nedir?
a-türk ocağı
b-türk yurdu
c-yeni mecmua
d-halka doğru
3. ÜNİTE SORULARI

Sayfa 74-75-76


1-osmanlı türkçesinde kaçıncı yüzyılda sadeleşme görülmeye başlanır?
a-18.yy başı
b-17yy sonu
c-19yy başı2-aşağıdakilerden hangisi tanzimatın 1.nesil edebiyatçılarından değildir?
a-şinasi
b-namık kemal
c-ziya paşa
d-yusuf ziya3-osmanlı türkçesinin sonunu getiren hareketin adı nedir?
a-milli lisan
b-yeni lisan
c-lisan-ı türki

4-hangisi dilleri tanzimatçılardan da ağır olan,osmanlı türkçesinin son örneklerini veren topluluklardan değildir?
a-servet-i fünun
b-meclis-i divan
c-fecr-i ati

5-yeni lisan hareketinin başlama tarihi nedir?
a-1907
b-1908
c-1911
6-aşağıdakilerden hangisi yeni lisan hareketini başlatanlardan değildir?
a-ömer seyfettin
b-ziya paşa
c-ali canip
7-aşağıdaki edebiyatçılardan hangisi tanzimat birinci nesil edebiyatcısıdır?
a-aka gündüz

b-ali canip
c-namık kemal
d-ziya Gökalp
8-sokaktaki insanın konuşma dilini şiire katan yeni lisancı şair kimdir?
a-yahya kemal
b-orhan seyfi
c-mehmet akif
d-faruk nafiz
9-aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-türkçe bir bilim dilidir
b-türkçe en eski yazı diline sahib dillerdendir
c-türkçenin en zengin yönü sanat yönüdür
d-gelişmiş bir din dilidir
e-hepsi

10-türki basit hareketi kaçıncı yyda başlatılır?
a-11.yy
b-17.yy
16.yy
11-türkçeye ilginin azaldığı yy hangisidir?
a-14.yy
b-15.yy
c-16.yy
d-17.yy

12-türkçeye ilginin azalmasını kınayan edebiyatçı ve eseri?
a-bbergamalı kadir-müyessiretül ulum
b-hoca mesud-kabusname
c-aşık paşa -garibname

13-türkçeye ilginin arttığını dillendiren edebiyatçı ve yüzyılı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-aşık paşa-14.yy
b-devletlioğlu yusuf-15.yy
c-bergamalı kadri-16.yy
d-ziya gökalp-19.yy

14-II.Murat 'ın dilini sade olmadığı için tekrar tercume ettirdiği eserin adı ve orjinal dili nedir?
a-müyessiretil ulum-arabca
b-garibname-arabca
c-kabusname-farsca

15-osmanlının hangi döneminde dilde sadeleşme ihtiyacı en çok hissedilmiştir?
a-I.meşrutiyet
b-II.meşrutiyet
c-tanzimat dönemi
d-cumhuriyet dönemi 16-hangi akım dilin sadeleşmesi fikrine katılmayıp,dili daha da ağırlaşmıştır?
a-servet-i fünun,fecri ati
b-türk-i basit
c-yeni lisancılar17-dünya üzerinde türkçe sözlük yazılımı ne zaman başlamıştır?
a-10.yy
b-11.yy
c-12.yy
d-9.yy

18-osmanlı devlet-i aliyesinde ilk türkçe sözcükler kaçıncı yyda yazımaya başlandı?
a-19.yy sonu-20.yy başı
b-19.yy başı
c-18.yy sonu 20.yy başı
d-17.yy sonu
19-osmanlıda yazılan en kapsamlı sözlük ve yazarı kimdir?
a-kavaid-iosmaniye
b-sarf-ı türki
c-kavaid-i türkiyye
d-kamus-u türki- şemseddin sami

20-sözlük ve dilbilgisi kitabında ilk olarak türkitabirini kullanan edebiyatçı kimdir?

a-ali canip
b-şemseddin sami
c-ziya paşa

21-1917'deziya gökalp ve arkadaşlarının çıkardığı,sade türkçe ve milli edebiyat akımının güçlenmesinde önemli görev yapan derginin adı nedir?
a-türk ocağı
b-türk yurdu
c-yeni mecmua
d-halka doğru 
Hazırlayan: taycan
Türk dili 3. ünite 

79/80 syf soruları 


1-Atatürkün okuduğu eserlerden edindiği birikim neye dönüşmüştür?
a)tecrübeye
b)ideolojiye
c)kurumlaşmaya
d)sosyalleşmeye
2-Türkiyat enstitüsü ne zaman kuruldu?
a)1923
b)1921
c)1925
d)1924

3-Türkiyat enstütüsünün kurulma nedeni hangisidir?
a)Türkçeyi yaymak için
b)Türk dili,tarihi ve kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak için
c)Yabancı dillerle türkçe arasındaki ayrımı göstermek için.
d)Türkçe konuşmak için
4-Latin alfabesinin kabulüne sebep olan olay nedir?
a)Birinci Türkoloji kongresi
b)Lozan antlaşması
c)Cumhuriyetin ilanı
d)1.dünya savaşı
5-Alfebeyi kabul tarihi hangisidir?
a)19 mayıs 1928
b)1 kasım 1928
c)30 eylül 1928
d)1 mayıs 1928

6-Türk tarih kurumunun kurulma sebebi nedir
a)Dille ilgili çalışmalar yapmak
b)Türk milli iradesini göstermek
c)Türklüğü benimsemek
d)Diğer ülkelere özenmek
7-Türk dil kurumu ilk kongresini hangi tarihte yapmıştır.
a)12 haziran 1932
b)12 haziran 1935
c)12 temmuz 1932
d)19 temmuz 1938

8-Dilde özleştirme hareketi hangi olayla başladı?
a)Türkiyat enstitüsünün kurulmasıyla
b)Türk dil kurumunun bildirgesi ile
c)Cumhuriyetin ilanı ile
d)Medreselerin açılması ile
9-Özdeştirme hangi yıllar arasını kapsar?
a)1932-1936
b)1932-1938
c)1936-1938
d)1934-1938

10-Güneş dil kuramı neyi savunur?
a)Güneşin dili olduğunu
b)Dillerin doğuşunun güneş gibi olduğunu
c)En eski dilin türkçe olduğunu ve tüm dillere kaynak olduğunu
d)Dil ile güneşin bağlantılı olduğunu.

11-Güneş dil kurumu aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır.
a)Halkın anladığı dil yabancı kelimelerden oluşuyor diye ayıklanmaktan vazgeçildi.
b)Halka daha temiz bir türkçe sunuldu.
c)Türkçe ile diğer diller karşılaştırıldı.
d)Türkçenin diğer dillere nazaran daha zor olduğu kanısına varıldı.

12-Türkoloji kongresi nerede yapılmıştır?
a)Ankara
b)Selanik
c)İstanbul
d)BaküHazırlayan: makbergülü3. ÜNİTE SORULARI

Sayfa 74-75-76


1-osmanlı türkçesinde kaçıncı yüzyılda sadeleşme görülmeye başlanır?
a-18.yy başı
b-17yy sonu
c-19yy başı2-aşağıdakilerden hangisi tanzimatın 1.nesil edebiyatçılarından değildir?
a-şinasi
b-namık kemal
c-ziya paşa
d-yusuf ziya3-osmanlı türkçesinin sonunu getiren hareketin adı nedir?
a-milli lisan
b-yeni lisan
c-lisan-ı türki

4-hangisi dilleri tanzimatçılardan da ağır olan,osmanlı türkçesinin son örneklerini veren topluluklardan değildir?
a-servet-i fünun
b-meclis-i divan
c-fecr-i ati

5-yeni lisan hareketinin başlama tarihi nedir?
a-1907
b-1908
c-1911
6-aşağıdakilerden hangisi yeni lisan hareketini başlatanlardan değildir?
a-ömer seyfettin
b-ziya paşa
c-ali canip
7-aşağıdaki edebiyatçılardan hangisi tanzimat birinci nesil edebiyatcısıdır?
a-aka gündüz

b-ali canip
c-namık kemal
d-ziya Gökalp
8-sokaktaki insanın konuşma dilini şiire katan yeni lisancı şair kimdir?
a-yahya kemal
b-orhan seyfi
c-mehmet akif
d-faruk nafiz
9-aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-türkçe bir bilim dilidir
b-türkçe en eski yazı diline sahib dillerdendir
c-türkçenin en zengin yönü sanat yönüdür
d-gelişmiş bir din dilidir
e-hepsi

10-türki basit hareketi kaçıncı yyda başlatılır?
a-11.yy
b-17.yy
c-16.yy
11-türkçeye ilginin azaldığı yy hangisidir?
a-14.yy
b-15.yy
c-16.yy
d-17.yy

12-türkçeye ilginin azalmasını kınayan edebiyatçı ve eseri?
a-bbergamalı kadir-müyessiretül ulum
b-hoca mesud-kabusname
c-aşık paşa -garibname

13-türkçeye ilginin arttığını dillendiren edebiyatçı ve yüzyılı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-aşık paşa-14.yy
b-devletlioğlu yusuf-15.yy
c-bergamalı kadri-16.yy
d-ziya gökalp-19.yy

14-II.Murat 'ın dilini sade olmadığı için tekrar tercume ettirdiği eserin adı ve orjinal dili nedir?
a-müyessiretil ulum-arabca
b-garibname-arabca
c-kabusname-farsca

15-osmanlının hangi döneminde dilde sadeleşme ihtiyacı en çok hissedilmiştir?
a-I.meşrutiyet
b-II.meşrutiyet
c-tanzimat dönemi
d-cumhuriyet dönemi 16-hangi akım dilin sadeleşmesi fikrine katılmayıp,dili daha da ağırlaşmıştır?
a-servet-i fünun,fecri ati
b-türk-i basit
c-yeni lisancılar17-dünya üzerinde türkçe sözlük yazılımı ne zaman başlamıştır?
a-10.yy
b-11.yy
c-12.yy
d-9.yy

18-osmanlı devlet-i aliyesinde ilk türkçe sözcükler kaçıncı yyda yazımaya başlandı?
a-19.yy sonu-20.yy başı
b-19.yy başı
c-18.yy sonu 20.yy başı
d-17.yy sonu
19-osmanlıda yazılan en kapsamlı sözlük ve yazarı kimdir?
a-kavaid-iosmaniye
b-sarf-ı türki
c-kavaid-i türkiyye
d-kamus-u türki- şemseddin sami

20-sözlük ve dilbilgisi kitabında ilk olarak türkitabirini kullanan edebiyatçı kimdir?

a-ali canip
b-şemseddin sami
c-ziya paşa

21-1917'deziya gökalp ve arkadaşlarının çıkardığı,sade türkçe ve milli edebiyat akımının güçlenmesinde önemli görev yapan derginin adı nedir?
a-türk ocağı
b-türk yurdu
c-yeni mecmua
d-halka doğru 
Hazırlayan: taycanSAYFA 59 VE 73 ARASI KONULARIN SORULARINI paylaşıyorum

TÜRK DİLİ 3. ÜNİTE SORULARI


1.tartışmalı olmakla birlikte türkçenin hangi dil ailesine mensup olduğu kabul edilir

a.geçmiş zaman dil ailesi
b.karahanlı harezm ailesi
c.ural-altay ailesi,altay kolu
d.hiçbiri
2.içinde yaşadığımız zamanda konuşuru olan dillere ne denir

a.ölü diller
b.yaşamış diller
c.yaşayan diller

3.yazıyı icad eden medeniyet hangisidir

a.lidyalılar
b.karahanlılar
c.moğollar
d.sümerler

4.dil ve tarih -coğrafya fakultesi kim zamanında ve hangi tarihte kuruldu

a.fatih-1450
b.3.selim -1789
c.atatürk-1935
d.1.abdulhamit-1875

5.hangisi sümerlerle-türklerin yazı konusunda birbirlerini etkilenmelerinin doğruluğunun kanıtı değildir

a.iki dildede bulunan ortak kelimeler,akrabalık yada kelime alışverişinden kaynaklanmış olabilir
b.türk dlinin 5500 yıl önce bağımsız ve iki kollu bir dil olduğuispatlanmıştır
c.bugün yaşayan dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil,arapçadır
d.türklerin en az m.ö 3500lerde türkiyenin doğu bölgesinde bulundukları tespit edilmiştir


6.türkleri yönetici ve med.kurucu kavim konumuna getiren hangi gelişmedir

a.yazılı belgelerinin olması
b.sümerlerle etkilenmeleri
c.atı ehlileştirip,demiri şlemeyi öğrenmeleri
d.hiçbiri

7.türklerin çok erken devirlerde anayurt konusunda belirsizlik yaşamalarının temel sebebi nedir

a.savaşlar
b.geçimsiz olmaları
c.asi olmaları
d.atlı konar göçer hayat tarzı

8.türkçenin ilk yazılı belgesi nedir

a.çayır yazıtı
b.bayır yazıtı
c.çoyr yazıtı
d.cönk yazıtı

9.-mö 5.yy la ait olup kazakistan bölgesindedir
-türk ve altay kül.kutsal mezar anlamındadır
-üzerinde köktürk yazısına benzeyen karakterler tesbit edilmiştir
yukarda neden bahsedilmektedir

a.orhun yazıtları
b.köktürk alfabesi
c.esik kurganı
d.bişeyin anlamı ama çıkaramadım
10.bir dilin lehçelere,telaffuz ve ses yönünden değişik kollara ayrılması neyle ilgili değildir

a.mekan farklılaşması
b.zaman geçmesi
c.farklı dillerele ilişkiye girmesi
d.kültürlü olması

11.dilin bünyesinden kaynaklanan değişme ve gelişmelere ne denir

a.dil dışı
b.dil altı
c.dil içi
d.diller üstü

12.yazıyla izlenemeyen dönemler hangi terimle anılmamıştır

a.altay çağı
b.en eski türkçe çağı
c.ilk türkçe çağı
d.hepsi doğru

13.hun dev.nin en önemli özelliği nedir

a.cesur olmaları
b.yakışıklı hakanların olması
c.dev.kurucularnın ve hakim dilin türkçe olması
d.hiç bir özellikleri yok

14.türkçenin bilinen ilk ve hacimli yazılı belgelerini kimler bırakmıştır ve hangi bilgin tarafından okunmuştur

a.hun-freud
b.karahanlı-kaşgarlı mahmut
c.köktürkler-v.thomsen
c.karahanlı-yusuf has hacip

15.türklerin adının geçtiği ilk türkçe metin

a.kutadgu bilig
b.kamusi türki
c.orhun abideleri
d.nutuk

16.eski türkçe dönemini ikinci yarısını oluştururlar
-zengin edebiyat ürünleri oluşturulmuştur
-daha çok kağıtlara yazılmış edebi ürünler bırakmışlar
hangi medeniyettir

a.hunlar
b.karahanlılar
c.köktürkler
d.uygurlar

17.uygur türklerinin ulusal birliğinin bozulması sonucunda güneye göçmelerini anlatan destandır

a.gılgamış
b.yaradılış
c.orhun
d.göç destanı

18.türk ed. uydurlardan kalan bilinen ilk aşk şairi kimdir

a.balaban hatun
b.bengisu
c.aprınçur tigin
d.bitigçi
e.tengri

19.karahanlılar kim döneminde is.dinini benimsemişlerdir

a.kültigin
b.satuk buğra han
c.attilla
d.tarkan

20hangisi karahanlı dönemi esrrlerinden değildir

a.divanı lügatüt türk
b.atabetül hakayık
c.divanı hikmet
d.muhabbet name
21.yazar eser eşlemelerinden hangisi yanlış

a.edip ahmet-atebetül hakayık
b.ahmet yesevi-divanı hikmet
c.kaşgarlı mahmut-divanu lügatit türk
d.zemahşeri-mukaddimetül edep
e.yusuf has hacip-hüsrevi şirin


22.hangisi harezmi dönemi eserlerinden değildir

a. muhabbetname
b.atabetül hakayık
c.hüsrev ü şirin
d.muinül mürid
e.nehcül feradis

23.kıpçak türkçesinin asıl eserleri kim zamanında yazılmıştır

a.mısırda fatimiler
b.mısırda memlükler
c.mısırda kölemenler
d.mısırda keççap mayonez

30.-içinde barıdırdığı arapça ve farsça öğeler bakımından osmanlı türkçesini andırır
-os.türkçesiyle başka benzerliği edebiyat,bilim ve diplomasi dili olmasıdır
hangi türkçeden bahsediliyor

a.kıpçak
b.çağatay
d.köktürk
d.oğuz

31.çağatay ed.yaşadığı,klasik devir yani nevayi devri önemli şairleri kimlerdir

a.lütfi-sekkaki
b.avni-lütfi
c.sekkaki-avni

32.klasik devre neden nevayi devri denmiştir

a.ali şir nevayinin önemli bir şahsiyet olması
b.özel bir anlamı var
c.eski mezarların adı olduğu için

33.nevayinin ilk şairler tezkiresi olan esrinin adı nedir

a.atebetül hakayık
b.mecalüsün nefayis

34.türkçenin daha üstün bir dil olduğunu vurguladığı eser hangisidir

a.mecalisün nefayis
b.nesayimül muhabbe
c.muhakemetül lügateyn
35.klasik dönemin önemli iki edebiyatçısı hüseyin baykara ve babürdür
doğrumu yanlışmıdoğrudur
36.oğuz türkçesi yazı dili olarak anadoluda hakimiyetini ne zaman kurmuştur

a.hiç kuramamıştır
b.anadolu selçukluları döneminde
c. beylikler döneminde

37.13.yy.da oğuz türkçesine ait eserler verenlerden değildir

a.sultan veled
b.nevayi
c.yunus emre
d.gül şehri
e.aşık paşa
f.ahmet fakih
g.hoca mesud

38.hangisi türkçenin yazıldığı alfabeler arsında değildir

a.köktürk-soğd-uygur-mani
b.brahmi-tibet-süryani-arap
c.grek-ermeni-ibrani-kiril
d.latin-alman-ingiliz alfabesi

39.tarih boyunca türklerin kullandığıdüzenli ve kuralları yerleşmiş yazı sistemi hangi alfabedir

a.köktürk
b.oğuz
c.hun
d.kıpçak

40.eski türkçe dil özellikleri gösteren falla ilgili yazma eserdir,dili köktürkçedir
eserin adı nedir

a.çoyr yazıtı
b.ırk bitig
c.esik kurganı

41.uygur alfabesinin kaynağını oluşturan alfabe hangisidir

a.mani
b.tibet
c.soğut
d.süryani

42.fatih ve 2. beyazıd devrinde os.sarayında kullanılan yazı sistemi hangi alfabeyledir

a.mani
b.soğut
c.köktürk
d.uygur

43.tarihin kaydettiği en hoş görülü ,düşünce ve inanç hürriyetine saygılı dev.biri olarak değerlendirilen dev. hangisidir

a.selçuklu dev.
b.göktürk dev.
c.uygur türk dev

44.-hristiyan kıpçaklara ait olduğu ağırlıklı görüştür
-metinler genellikle dini konulu metinlerdir
-din dolayısıyla kısa süre kullanılmıştır
hangi alfabedir

a.grek
b.ermeni
c.süryani


45.alfabeleri kirilleştirilen ilk türk soylu halk kimlerdir

a.çavuşlar
b.suvaşlar
c.çuvaşlar

46.os.dev.içinde latin harflerini ilk kullanan topluluk hangisidir

a.ermeniler
b.gürcüler
c.çerkezler, 
d.arnavutlar
e.boşnaklar

47.latin alfabesine olumlu bakan os.padişahı kimdir

a.osman gazi
b.fatih
c.beyazıd
d.2.abdülhamid
e.1.abdülhamid
Hazırlayan: mihrinaz3. ÜNİTEDEN KODLAMA

13.yy.da oğuz türkçesine ait eser verenler:

Kodlama: (h-a-s-yunus-gül-ahmet)
hoca mesud

aşık paşa

sultan veled

yunus emre

gül şehri

ahmet fakihTÜRK DİLİ 4. ÜNİTE SORULARI

90-91-92. SAYFALAR

SORULAR


1- dilde anlam ayırıcı en küçük öğeye ne denir?

a-alt ses birimi
b-ses birimi

2- bir sesin farklı söyleniş biçimlerine ne denir?

a-ses birimi
b-alt ses birimi

3-ses birimler üçe ayrılır bunlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


a-ünlü-ünsüz
b-ünlü-ünsüz-ikiz ünlü
c-ünsüz-tek ünlü
4-kabak-kaçak-kapak-kayak-kazak sözcüklerinde anlam değişmesine yol açan b-ç-p-y-z seslerinin her biri hangisine örnektir?


a-alt ses birimi
b-ses birimi

5-rize sözcüğündeki r ile bir sözcüğündeki r aynı değildir

İlk sözcükteki r çarpmalı ünsüz 
İkinci sözcükteki r’nin birinci kadar çarpmalı değildir
Bu örnek hangisine örnektir?

a-alt ses birimi
b-ses birimi

6-ses birimsel ………. Konuşma sesleri arasındaki farkları algılamadır

a-aynılık
b-farkındalık
7- dünya dillerinde toplam farklı ünlü sayısı kaç civarındadır?


a-300
b-200
c-100

8-dünya dillerinin önemli bir bölümü hangi ünlülere sahiptir?

a-a-e-i-o-u
b-a-e-ı
c-a-ö-ü

9-ünlü niteliklerini belirleyen üç önemli özellik aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?


a-yükseklik-yuvarlaksıllık
b-yükseklik-artsıllık
c-yükseklik-artsıllık-yuvarlaksıllık

10-ünlü niteliklerini belirleyen ölçütlerden başka ikinci ölçütler vardır bunlar hangileridir?


a-vurgu, gerginlik-gevşeklik, ağızsıllık, ton
b-ağızsıllık, ton
c-vurgu, ağızsıllık, gerginlik-gevşeklik

11-türkçede ve İngilizcede ton ikincil veya önemsiz özellikken
Hangi dilde birincil ve önemli özelliktir

a-fransızca
b-almanca
c-çince

12-türkçe kökenli sözlerde simetrik kaç tane temel kısa ünlü ses birimin varlığı kabul edilir?

a-5
b-8
c-7

13-ünlüler oluştukları yere, dilin veya çenenin yüksekliğine, dudakların durumuna göre biçimlenir
Bu bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış

14-türkçede başka dillerden kopyalanan uzun ünlüler ve yine kopya ön “a” ünlüsü ile birlikte en az ünlülerin sayısı kaça çıkar?

a-11
b-12
c-10
15-türkçede en temel ünlü ses olarak hangi harf kabul edilir?

a)e
b)ü
c)a
16-türkçede en zayıf ünlü hangisidir?

a)u
b)ı
c)i

17-aşağıdakilerden hangi şıkta yuvarlak ünlüler doğru şekilde verilmiştir?

a)o-u-ö-ü
b)o-ö
c)o-ö-u
18- aşağıdakilerden hangi şıkta düz ünlüler doğru şekilde verilmiştir?

a)a-e-ı-i
b)a-ı-u
c)e-i-u-o19- aşağıdakilerden hangi şıkta art ünlüler doğru şekilde verilmiştir?


a)o-e-ı-i
b)a-ı-o-u
20- aşağıdakilerden hangi şıkta geniş ünlüler doğru şekilde verilmiştir?

a)u-o-ö-e
b)a-e-o-ö
c)a-o-ö

21- aşağıdakilerden hangi şıkta dar ünlüler doğru şekilde verilmiştir?

a)ı-i-u-ü
b)a-u-ü-ı

22- aşağıdakilerden hangi şıkta ön ünlüler doğru şekilde verilmiştir?

a)e-i-ö-ü
b)a-e-i-öHazırlayan: mehmet akif2
Türk dili 4.ünite 87-88-89.sayfa Soruları


1-Bir dildeki ses ya da ses birimlerini gösteren harflerden oluflan dizgeye ne denir.
a-Alfabe b-sesçil alfabe
c-IPA alfabesi
2-Harf devrimi ne zaman kabul edildi?
a-1927
b-1928c-1929
3-Harf devrimi resmen ne zaman uygulanmaya başladı?
a-1927
b-1928
c-19294-Hangi harf kelime başında kullanılmaz?
a-I
b-İ
c-g
d-ğ
(bu yüzden türkler fatihadaki ğayruk kelimesini gayruk olarak genellikle yanlış okurlar)5-Geleneksel alfabe nedir?a-yazılışla okunuşun birbirinden çoğu zaman farklı olduğu alfabelere denir.
b-yazıldığı gibi okunan alfabelere denir.6-Sesçil alfabe nedir?
a-yaz
ılışla okunuşun birbirinden çoğu zaman farklı olduğu alfabelere denir.
b-yazıldığı gibi okunan alfabelere denir.
7-Hangileri ''sesçil alfabe'' değildir?
a-Türk alfabesi
b- Rus alfabesi
c- İtalyan alfabesi
d-İngiliz alfabesi
8-Hangileri'' geleneksel alfabe'' değildir?
a-Fransız alfabesi
b- İngiliz alfabesi
c-Türk alfabesi
9-Türk alfabesi hangi ilkeyi esas alır?a-''ses birim -yazı birim'' ilkesinib-Atatürk ilkelerini
10-
Bütün dillerde çıkarılan sesleri yazabilmek
ve "bir ses bir sembol" ilkesini gerçekleştirebilmek için geliştirilmiş Uluslararası Ses bilgisi alfabesi denilen özel
bir alfabedir.
Yukarda tarif edilen hangi alfabedir?
a-Kiril alfabesi
b-IPA alfabesi c-çevriyazı alfabesi
11-Dil ile ilgili bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere 1928’de
yasayla kabul edilen ölçünlü Türk alfabesinden ayrı, bu alfabedeki harflerin ayırıcı işaretlerle genişletilmiş bir gayriresmî alfabesi vardır.

Bu alfabenin adı nedir?
a-Kiril alfabesi
b-IPA alfabesi 
c-çevriyazı alfabesi
12-Çevri yazı alfabesinin amacı nedir?
a-Osmanlı alfabesindeki Arapça sesleri ve bazı yabancı dillerden kopyalanan sözcüklerdeki diğer özel sesleri karşılamaktadır.b-Kazılarda çıkan eserleri incelemek.
13-Konuşma seslerinin oluşumu nerden başlar?
a-kalpten
b-akciğerdenc-diyaframdan14-Ses tanımı sırasıyla neyi barındırmaz?
a-seslerin üretimi
b-seslerin aktarımı 
c-seslerin algılanması
d-harfleri
15-Ötümlü harfler hangileridir?a-zb-s
16-Ötümsüz harfler hangileridir?
a-z
b-s


 Not.doğrular kırmızı olanlardır. 


Hazırlayan :Muallime
4. ÜNİTE

102-103-104. sayfalar


*Divan-ı Luati’t Türk’te ,İran dilleri üzerinde kopyalanan sözcüklerde görülen ve Türkçenin ses sistemine yabancı kalan harf hanisidir?

a-j
b-x
c-p

*türk kökenli sözcüklerde bulunan hangi harfler ikincil ünsüzlerdir?

A-c,f,ğ,h,v
B-p,ç,t,k

*Osmanlıca gelenek ,özel durumlarda ünsüzlerin işaretle ile gösterilmesi şeklınde devam etmiş ,söyleyişte büyük oranda iz bırakarak Türkleşmiş işaret hangisidir?

a-ayın(‘) hemze(’) 
b-nokta,virgül
*Türkçe sözcüklerde yalnızca tek hecelilerin ve zarf-fiil ekinin sonunda bulunan ve iki ve daha çok hecelilerde bulunmayan ünsüz hangisidir?

a-p
b-t

*hangisi ses olaylarına yol açan etkenlerden değildir?

a-en az çaba yasası
b-nedensiz öndamaksılaşmalar
c-dar orta ünlüsünün düşmesi
*insanlar sözcüklerin söyleyişi esnasında mümkün olduğunca az enerji harcamaya eğilimdedir bunu …………………..ilkesiyle açıklayabiliriz

a-az enerji harcama
b-nedensız öndamaksılaşmalar
*hangisi orta hece ünlüsünün düşmesi olayı yoktur?_

a-alnı
b-karnı
c-zıkrı
d-bağcı

*sözcükteki seslerden birinin çeşitli sebeplerden oluşması durumunda sözcükte kaybı ortadan kaldıracak gelişme hangisidir?

a-telafi uzunluğu
b-seslerin etkileşimi

*ünlülerin sözcüğün hecelerindeki sıralanışı artlık-önlük uyumu gibi belli kurallara bağlanması ses olaylarına yol açan hangi etkendir?

a-yazımın etkisi
b-seslerin birbirini etkilemesi
*hangisinde ‘y’ nin daraltıcı etkisi yoktur?
a-bekliyor
b-satıyorHazırlayan: ayşeşan
4.ünite 

sayfa 96-97-98


Fiziksel veya motor tanıma göre hece nedir?
a-bir veya birden fazla ses biriminin sıralanmasıyla oluşan yapıdır
b-ciğerlerden gelen havanın göğüs kaslarının kasılmasıyla bir seferde çıkardığı ses veya seslerdir
c-bir sözcükte ,sesli harf sayısı kadar bulunan yapıdır
d-tek başına anlamı olmayan harf topluluğudur

aşağıdakilerden hangisi heceyi oluşturan parçalardan değildir?
a-başlangıç
b-vurgu
c-çekirdek
d-bitiş

hecenin bulunması zorunlu parçasına ne ad verillir?
a-başlangıç
b-vurgu
c-çekirdek
d-bitiş


hece anlam taşımakla yükümlü parçalar değildir
a-doğru
b-yanlış


kapalı hece nedir?
a-ünlü ile biten hecelerdir
b-hecenin en son kısmıdır
c-ünsüz veya uzun ünlü ile biten hecelerdir
d-türkçe olmayan sözcüklerdeki hecelerdir


dünya dillerinde en yaygın hece türü hangisidir?
a-açık hece
b-kapalı hece
c-hiçbiri


Türkçede kaç çeşit hece türü vardır?
a-4
b-7
c-5
d-3
e-6


bir hecede en çok kaç birim harf vardır?

a-2
b-1
c-3
d-4

türkçe kökenli sözlerde istisnalar dışında artlık-önlük uyumu vardır
a-doğru
b-yanlış

Türkçe kökenli sözlerde istisnalar dışında dudak uyumu vardır
a-doğru
b-yanlış

Türkçe kökenli sözlerde istisnalar dışında birincil uzuzn ünlü bulunmaz
a-doğru
b-yanlış


Hazırlayan: taycan4. ünite

93-94-95. sayfalarÜnlülerin söyleyiş sürelerinin normal ünlünün iki katı olması durumunda uzun ünlülermeydana gelir


Ünlülerin daha uzun söylenmesine ne denir? a)uzatma b)genişletme

Doğru mu? Yanlış mı?
ı/î : art, düz, dar; kısa uzun D
e/ê : ön, düz, dar; kısa, uzun Y
u/û : art, yuvarlak, dar; uzun, kısa Y 

düz, geniş, art ‘a’ ünlüsü yuvarlaklaşırsa O; daralırsa ı ; incelirse e ünlüsüne dönüşür
Akciğerlerden gelen hava akımının çeşitli engellerle karşılaşması sonucu oluşan seslere ne denir?
a)ünsüzler
b)ünlüler

Türkçenin ünsüzleri sınıflandırıldığında hangisi yanlış olur?
a)oluşum/boğumlanma yerlerine (çıkaklarına) göre
b)ötümlü/ötümsüz (titreşimli/titreşimsiz) olmalarına göre
c)sürekli/süreksiz olmalarına göre
d)uzun/kısa olmalarına göre 
e)ağız/geniz ünsüzü olmalarına göre

Türkçede, gırtlakta oluşan tek ünsüz hangisidir?
a)h b)g

k-g, f-v, s-z, ç-c, p-b ünsüzlerini birbirinden ayıran özellik; ilk ünsüzlerin ötümsüz ikincilerinötümlü olmasıdır

Boğumlanmaları sırasında diğer ünsüzlerin aksine, herhangi bir engelle karşılaşmayan ve herhangi bir noktada temas gerçekleşmeyen ünsüzlere ne denir?
a)ünlümsü
b)ünsüzmü 


Hazırlayan: serap-369
4.ÜNİTE

SAYFA 99/100/101 SORULARI

1.Hangi sözcük birincil uzun ünlüye örnek sayılamaz ?
a.mukabele
b.cahil
c.mavi
d.adam


2.Birincil uzunlukların en belirgin özelliği nedir?
a.yazıda rahatça gösterilirler
b.işitsel olarak öğrenilirler
3.Aynı yada farklı hecelerde iki ünlü yanyana gelemez ifadesi ............
a.yanlıştır
b.doğrudur
4.Hangi sözcük yabancı kökenli değildir?
a.mozaik
b.duayen
c.dağ

5.Türkçede ikiz/üçüz ünlü ........
a.vardır
b.yoktur

6.Türkçenin ünlüleri..........ünlülerdir.
a.monoftong
b.diftong
c.triftong

7.Ünlü-ünsüz uyumuna örnek olan sözcük hangisidir.
a)altı 
b)Türkçe
c)Yayla
d)Ölçtü
8-Yazılışta söz başında iki ünsüz varsa bunlar nedir?

a)Türk kökenli
b)Yabancı kökenli
9-Y-ş-s-n nasıl harflerdir

a)kaynaştırma 
b)kaynaştırma harfi değildir.
10-Ölçünlü türkçede hece yada sözcük sonunda yer alan ünsüz çifti kaçı geçmez.

a)16
b)12
c)14
d)15

11-Hangisi söz başında buklunmayan ünsüzlerden değildir.

a)l,m,n,o
b)c,f,ğ,h,j
c)p,r,ş,v,z
d)y,s,t,k
12-Sözcük sonunda hangi ünsüzler bulunmaz

a)p,ç,t,k
b)b,c,d,g
c)s,r,l,m


Hazırlayan: makbergülü

TÜRK DİLİ 4. ÜNİTE
SAYFA 108-109-110-111 SORULARI

ÜNSÜZLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI

1.sözcüğün özgün biçimde bulunmayan bir ünsüzün sonradan çeşitli seslik nedenlerle ortaya çıkmasıdır
a.düşme
b.ünsüz türemesi
c.düzleşme2.öyük-höyük,aslan-arslan,kılıç-kılnç,tüfek-tüfenk kelimelerinde hangi ses olayı vardır
a.düşme
b.düzleşme
c.türeme


3.sözcüğü oluşturan ünsüzlerden birinin herhangi bir seslik nedenle veya nedensiz kaybolmasıdır
a.türeme
b.kısalma
c.düşme4.ufacık,yumuşacık,ufarak,kelimelerindeki ses olayı nedir 
a.türeme
b.düşme
c.düzleşme


5.ufacık-ufarak-yumuşacık kelimelerinde sırayla düşen harfler hangileridir
a.k-l-n
b.k-k-r
c.k-k-k6.ei-eşki,yalnız-yanlız,yanlış-yalnış kelimelerinde hangi ses olayı vardır
a.hece düşmesi
b.göçüşme
c.ikizleşme

7.penbe-pembe,beşde-beşte,yarışda-yarışta,hangi ses olayına örnektir
a.hece düşmesi
b.benzeşme8.muşamma-muşamba,tepme-tekme,kelimelerinde hangi ses olayı vardır
a.benzeşme[asimilasyon]
b.aykırılaşma[disimilasyon]


9.ilerle,dirlik,oyna,başlayım kelimelerinde görülen ses olayı nedir
a.hece düşmesi
b.ikizleşme10.ana-anne,aşağı-aşşa,kelimelerindeki olay nedir
a.fazlalaşma
b.ayrışma
c.ikizleşme11.edebiyyat-edebiyat,collektif-colektif neye örnektir
a.ikizleşme
b.tekleşme


12.vurgu,durgu,durak,tonlama,parçalara yüklenen bir tür müzik sayılabilen öğelerdir
doğru mu yanlış mı

cevap: doğru
13.genellikle vurgulanmak istene sözcük cümlede nasıl bulunur
a.yükleme yaklaştırılır
b.dolaylı tümleçe yaklaştırılır14.at ölür ,meydan kalır.yiğit ölür,şan kalır. cümlesinde kaç durgu ve durak vardır
not[,ilk nokta koyduğum yerde noktalı virgül olacak] ta ben beceremedim

a.iki vurgu,bir durak
b.bir durgu iki durakhepinize selamlarHazırlayan: mihrinaz
Türk Dili 4.  KODLAMALARart ünlüler

ön ünlüler

geniş ünlüler 

dar ünlüler 

yuvarlak ünlüler 
art ünlüler:a-ı-o-u

artık
alımlı
ılımlı
olma
umut


ön ünlüler: e-i-ö-ü

önce
eniştemle
izmire
ömerle
ürdüne


geniş ünlüler: a-e-o-ö

geniş
alma
eteği
olmaz 
öğretmedim mi


dar ünlüler: ı-u-i-ü

daracık
ığdır
upuzun
izmir
ünlüdüryuvarlak ünlüler: o-u-ö-ü

yuvarlaktır
o 
unuttun mu
ömer
üzümüdüz ünlüler: e-a-ı-i


düz
etekama
ışıltılı
imgeli
hazırlayan:mehmet akif2
__________________
KIRMIZI İŞARETLE BELİRTİLENLER DOĞRU CEVAPTIR...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder