23 Eylül 2012 Pazar

2010-2011 Öğretim Yılı Güz Dönemi 2. Sınıf Final Soruları Türk Dili

2010-2011 Öğretim Yılı Güz Dönemi 2. Sınıf Final Soruları Türk Dili
TÜRK DıLı

1)Anadolu diyalektolojisi ile ilgili çalışmalara aşağıdakilerden hangisi öncülük etmiştir?

A)Ahmet Caferoğlu
B)Alman Türkolog Doerfer
C)Kaşgarlı Mahmut
D)Ömer Seyfettin
E)Hüseyin Nihat Adsız

2)Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay dil ailesinden biri değildir?

A)Fince
B)Macarca
C)Türkçe
D)Moğolca
E)Arapça

3)Türkiye Türkçesi’nin yazımında hangi yıla kadar Arap alfabeleri kullanılmıştır?

A)1926
B)1927
C)1928
D)1930
E)1933

4)” Doğrusu….okuduklarım da oluyor, bu kez yavanlıkları bunaltıyor beni.Kendilerini pek büyük gördüklerinden midir nedir? Uslarına ne gelirse yazı yazıveriyorlar.Dedikleri birbirini tutuyor mu, tutmuyor mu , aldırmıyorlar orasına.”

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki deyimlerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

A)keyfini çıkarıp
B)dişimi sıkıp
C)bağrıma basıp
D)kendimi kaybedip
E)dilimi tutup

5)”Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan sosyal bir kurumdur.” ıfadesi dilin hangi özelliği ile ilişkilidir?

A)Dil canlı bir varlıktır
B)Dil işaretler sistemidir.
C)Dil, seslerden örülmüş bir varlıktır.
D)Dil, kişiye özgü değil, toplumla vardır.
E)Dilin kendine özgü yasaları vardır.

6)Aşağıdakilerden hangisi Güney batı grubu Türk lehçeleri arasında yer almaz?

A)Türkmen Türkçesi
B)Türkiye Türkçesi
C)Çuvaş Türkçesi
D)Azerbaycan Türkçesi
E)Gagauz Türkçesi

7)Dillerin yapı bakımından sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinin çalışmalarına dayanmaktadır?

A)Paul Regnaud
B)A.Maksimov
C)Adam Smith
D)Hilaire de Barenton
E)August Scleicher

8)Aşağıdakilerden hangisinde sözcüklerin tümü hem ad hem de eylem olarak kullanılmaktadır?

A)boy-kar-pis
B)gece-git-bil
C)kuş-yüz-taş
D)gül-yağ-düş
E)san-pembe-dokuz

9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme eş anlamlı sözcüklerden meydana gelmiştir?

A)ınsanı baştan ayağa süzmeyi çok sever.
B)Küçüklüğünden beri hatır gönül nedir bilmez.
C)Bayram coşkusuyla genci ihtiyarı sokağa dökülmüştü.
D)Son senesi olduğu için gece gündüz ders çalışıyor.
E)Görüşmeyeli aşağı yukarı beş yıl oldu.

10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması vardır?

A)Keskin sirke küpüne zarar.
B)Gülün rengi solmuş.
C)Bilgisayarın klavyesinin tuşlarını temizledim.
D)Köye asfalt yol yapıldı.
E)Evin içini çocuk sesleri doldurdu.

11)Aşağıdaki cümlelerin hangisi “kim, ne, ne zaman, nereye” sorularına sırasıyla yanıt vermektedir?

A)Bu sabah içimde anlatılmaz bir sıkıntı vardı.
B)Yaşlı kadın yolun kenarına aniden çökmüştü.
C)Çocuklar bu akşam sinemaya gidecekler.
D)Dün kardeşim Bursa’ya gitti.
E)Biz Akçay’da her yıl tatil yaparız.

12)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Sanatçı topluma borcunu yapıtlarıyla öder.
B)Her gün fıkra yazmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir.
C)Kımıldamadan oturur, çevresine bakınır,kimseyle konuşmazdı.
D)Çöpten yayılan kokular tüm çevreyi kapsıyordu.
E)Sonra tekrar başladı aynı şeyleri anlatmaya.

13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin yazımı yanlıştır?

A)Gördüğümde çok bitkindi.
B)Gelirse görüşürüz.
C)Üstü başı çok tozluydu.
D)Ceketi kalındı.
E)Bugün iyiymiş.

14)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)Kreşin en sevimli çocuklarından biriydi.
B)Son bir kez daha görmek için geldi.
C)Tek istediği Türkiye’yi son bir defa görmekmiş.
D)Sınavda başarısız olacağını hissetmişti.
E)Geleceğimi söylemeyi unuttum.

15)Onu doktora götürmek kesinlikle mümkün olmayabilirdi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yazım yanlışı
B)Gereksiz yardımcı eylem kullanılması
C)Noktalama eksikliği
D)Çelişen sözler kullanılması
E)Tümleç eksikliği

16)” Her belirti hastalık demek anlamına gelmez.”

Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)” demek” sözcüğü atılmalı
B)”Her belirti” yerine “belirtiler” sözcüğü getirilmeli
C)”hastalık”tan sonra “başlamış” sözcüğü getirilmeli.
D)”gelmez” yerine “taşımaz” sözcüğü getirilmeli
E)”belirti”den sonra “kesinlikle” sözcüğü getirilmeli.

17)”Müdürümüz 3 gün önce yapılan toplantıya….gelmedi”. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin noktalama işareti değişir?

A)hazırlıklı
B)uçakla
C)niçin
D)bilerek
E)vaktinde

18)Aşağıdakilerden hangisi eksiltili (kesik) bir cümledir?

A)Ya devlet başa ya kuzgun leşe
B)Aç at yol almaz, aç it av almaz.
C)Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
D)Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar.
E)Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.

19)”Merhaba kekik (1) Merhaba karamuk (2) Merhaba kuzukulağı (3) Yeşilin mübarek olsun ebegümeci (4) Sen hep böyle fincan fincan mı çiçek açarsın ayva ağacı (5) “

Yukarıda numaralanmış sözcüklerin hangisine ünlem işareti konulamaz?

A)1
B)2
C)3
D)4
E)5

20)Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit, anlamına göre olumludur?

A)ışe bir başlasa sonunu getirir.
B)Bugüne kadar o çocuk düzensiz değildi.
C)Ona buna el açmak çok ağarına gidiyordu.
D)Arzu ödevlerini bitirmiş değil.
E)Bu işe girmek istiyorsan şu formu doldurmalısın.

CEVAP ANAHTARI = 1)A 2)E 3)C 4)B 5)D 6)C 7)E 8)D 9)B 10)A 11)C 12)D 13)B 14)E 15)D 16)A 17)C 18)A 19)E 20)B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder