23 Eylül 2012 Pazar

Arapça 2 (1-10) ünite soruları


Arapça 2 (1-10) ünite soruları

ARAPÇA 2 (1-10) ÜNİTE SORULARI
1. ÜNİTE SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi özgün biçimini koruyan câmid bir isimdir?

a. شَاهِد
b. مُجَاهِد
c. غَلِيظ
d. خُبْز
e. مُتَفَكِّر

2. Aşağıdaki isimlerden hangisi türediği kaynak bağlamında diğerlerinden
farklıdır?

a. دَارِسٌ
b. جُنَيْدٌ
c. جَزَّار
d. أَكْرَمُ
e. مُسْتَشْفَى

الحُْجَّاجُ رَجَعُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ بَعْدَ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَْجِّ) . 3 ) cümlesinde altı çizili fiil ile cinsiyet
ve sayı bakımından örtüşen ism-i fâil aşağıdakilerden hangisidir?

a. رَاجِعُونَ
b. رَاجِعٌ
c. رَاجِعَةٌ
d. مَرْجِعٌ
e. رَاجِعَاتٌ

وَقَعَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ قَبْلَ غَزْوَةِ أُحُدٍ) . 4 )cümlesinde altı çizili kelimenin tasğîre tabi
tutulmuş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


a. قُبَيْبِلَ
b. قُبُيْبِيلَ
c. قُبَيْلَ
d. قُبَيِّلَ
e. قُبَيِلَّ
مَعْمَل . 5 ismi aşağıdaki fiillerin hangisinden türemiştir?
a. أَعْمَلَ
b. اِسْتَعْمَلَ
c. عَلَّمَ
d. عَلِمَ
e. عَمِلَ

CEVAP ANAHTARI;1. D 2.B 3.A 4.C 5.E 

2. ÜNİTE SORULARI


الْمُعَلِّماتُ............قِصَّةً جمَِيلَةً.) . 1 ) cümlesindeki boşluğu aşağıdaki fiillerden
hangisi en uygun şekilde tamamlar?
a. قَصِصْنَ
b. قَصَّتْ
c. قَصَصْتُنَّ
d. قَصَصْنَ
e. تَقُصُّ

إِنَّكُنَّ ........... مِنْ أَمامِ الْمَدْرَسَةِ.) . 2 ) cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
en uygun şekilde tamamlar?

a. تَمرُُّ
b. تَمُرُّونَ
c. يمُرُّونَ
d. تَمرُّانِ
e. تَمْرُرْنَ

أَخَذَ) . 3 ) fiilinin emr-i hâzır cemi müennes (II. şahıs dişil çoğul) siygası
aşağıdakilerden hangisidir?

a. اُوخُذْنَ
b. اُوخُذِي
c. خُذْنَ
d. خُذِي
e. اُوخُذُوا


فاطِمَةُ وعائِشَةُ........ إلى الْمُسْتَشْفَى) . 4 ) cümlesindeki boşluğu aşağıdaki fiillerden
hangisi en uygun şekilde tamamlar?

a. تَذْهَبانِ
b. تَذْهَبُ
c. يَذْهَبانِ
d. يَذْهَبْنَ
e. تَذْهَبْنَ

5. Aşağıdaki paragrafa göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
عَلِيٌّ وَعِصامٌ طالِبانِ في الْمَدْرَسَةِ الثّانَوِيّةِ، وَقَدْ خَرَجا إلَى الحَْدِيقَةِ الْعامّةِ لِقَضاءِ بَعْضِ الْوَقْتِ فِيها، حَيْثُ
اجْتَمَعا بِصَدِيقِهِما مُحَمّدٍ فَسَلّما عَليهِ وَسَألاَه: ماذا فَعَلْتَ قَبْلَ حُضورِكَ إلَى الحَْدِيقَةِ؟ قَالَ مُحَمّدٌ: قَرَأْتُ
دُروسِي وَكَتَبْتُ واجِباتِي. وَأَنْتُما ماذا فَعَلْتُما قَبْلَ خُرُوجِكما مِنَ الْبَيْتِ؟ قالَ عَلِيٌّ وَعِصامٌ: نَحْنُ حَلَلْنَا بَعْضَ
الْمَسائِلِ الحِْسابِيّةِ وَأعْدَدْنا دُروسَنا ثُمَّ قَدِمْنا إلى الحَْدِيقَةِ.

a. Ali ve İsam parka gelmeden önce ödevlerini yazdılar.
b. Ali ve İsam parkta Muhammed ile buluştular.
c. Ali ve İsam lise öğrencisidirler.
d. Muhammed parka gelmeden önce derslerini okudu.
e. Muhammed Ali ile İsam’ın arkadaşıdır

CEVAP ANAHTARI;1. D 2.E 3.C 4.B 5.A 

3. ÜNİTE SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerden hangisi mebnî değildir?

a. اكُْتُبْنَ وَاجِبَاتِكُنَّ
b. رَجَعْنَا مِنَ القَرْيَةِ
c. ؟ مَاذَا تَكْتُبِينَ يَا لَيْلَى
d. لاَ تَجْلِسِي هُنَا يَا زَيْنَبُ
e. لِيَفْتَحْ البَابَ

لِيَرْمِيَا) . 2 ) fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a. İllet harfinin hazfiyle meczûm muzâri fiilin tesniye siygası
b. Nûn’un hazfi üzere mebnî emr-i gâibin tesniye siygası
c. Sükûn üzere mebnî emr-i gâibin cemi müennes siygası
d. Fetha ile mansûb muzâri fiilin tesniye siygası
e. Tesniye elifi ile merfu‘ muzâri fiilin tesniye siygası

3. Aşağıdaki fiillerden hangisi illet harfinin hazfi ile meczûmdur?

a. أَنْ يَدْعُوَا
b. لَمْ يَرْمِينَ
c. اكُْتُبِي
d. لَمْ نَرْمِ
e. أَنْ أَرْمِيَ

4. Aşağıdaki fiillerden hangisi ef’âl-i hamse’den değildir.

a. يَكْتُبْنَ
b. تَكْتُبِينَ
c. يَكْتُبَانِ
d. يَكْتُبُونَ
e. تَكْتُبَانِ

5. Fiillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Mâzi fiil mebnî, muzâri fiilin bazı siygaları mebnîdir.
b. Muzâri fiillerin bütün siygaları mu‘rab, emri- hâzır ve nehy-i hâzır
mebnîdir.
c. Mâzi, emir ve nehiy fiilleri mebnî, muzâri fiilin bütün siygaları
mu‘rabdır.
d. Mâzi ve muzârinin bazı siygaları, emir fiillerin ise hepsi mu‘rabdır.
e. Emr-i gâib ve nehy-i gâib mebnî, mâzi fiilin bir kısmı mebnîdir.

CEVAP ANAHTARI;1.C 2.B 3.D 4.A 5.A 

4. ÜNİTE SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beş ismin i‘râbı harfledir?

a. ذَهَبَ أَخِي إِلَى المدَْرَسَةِ
b. سَلِّمْ هَذَا الخِطَابَ لِأَخِيكَ
c. رَجَعَ الإِخْوَانُ مِنَ المدَْرَسَةِ
d. ؟ هَلْ رَأَيْتَ أَبِي هَذا الصَّبَاحَ
e. عَادَ الإِخْوَةُ الثَّلاَثَةُ إِلَى القَرْيَةِ

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beş ismin i‘râbı harekeyledir?

a. رَجَعَ أَبُوكُمْ مِنَ السَّفَرِ
b. ؟ إِلَى أَيْنَ ذَهَبَ أَخَوَاكَ
c. مَرَرْتُ بِحَمِيكَ أَمْسِ
d. قُلْتُ لَكَ لاَ تَفْتَحْ فَاكَ
e. إِنَّ الآباءَ يُحِبُّونَ أَوْلاَدَهُمْ

3. Aşağıdaki cümleleri hangisinde beş ismin kullanımı yanlıştır?

a. يُحِبُّ النَّاسُ ذُو الأَدَبِ
b. كَانَ أَبُوهُمَا رَجُلاً فَقِيرًا
c. رَأَيْتُ أَخَاكَ فِي المحََطَّةِ
d. ؟ مَا مِهْنَةُ حمَِيكَ
e. فَتَحَ المرَِيضُ فَاهُ أَمَامَ الطَّبِيبَةِ

4. Beş isim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Mütekellim yâ’sına muzâf olurlarsa i’rabları takdîri olur .
b. Tesniye olarak kullanıldıklarında ref durumları elif ile olur.
c. Cemi olarak kullanıldıklarında hepsinin i’rabları harekelerle olur.
d. فُو ismi فَمٌ şeklinde mim harfiyle de kullanılır.
e. Muzâf olarak kullanılmadıklarında i’rabları harekelerle olur.

5. Beş isimden hangisi sadece isimlere muzâf olarak kullanılmaktadır?

a. أبُو
b. أَخُو
c. ذُو
d. حمَُو
e. فُو

CEVAP ANAHTARI;1. B 2.E 3.A 4.C 5.C 

5. ÜNİTE SORULARI

لِماذا لمَْ تُنَظِّمْ وَقْتَكَ كَما يَجِبُ؟) . 1 ) cümlesindeki zamirler, aşağıdakilerin hangisinde
doğru ve birlikte verilmiştir?

a. ك، هو
b. ذا، ك، ما
c. أنت، ك
d. أنتَ، ك، هو
e. لم، أنت، ك، هو

تدافعون عن الوطنِ ...) . 2 ) cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi en uygun
şekilde tamamlar?

a. كم
b. نحن
c. أنتم
d. هم
e. هما

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde müstetir (gizli) zamir vardır?

a. جَلَسْتُ مَعَ إِخْوَتِي نَتَحَدَّثُ عَنْ فَضْلِ وَالِدَينَا
b. ا�� رَكِبَتْ خَديجةُ سيارَ
c. لَقَدْ حمََلَ الْمُسافِرونَ حَقائِبَهُم وَعادوا إلى بِلادِهِم
d. يَدُور خَالِي فِي القَرْيَةِ
e. عُدْتُ إلى الْمَنْزِلِ، فَأَحْضَرْتُ قَصَبَةً

لمَْ تَقْدِرْ على الطّيَرانِ.) . 4 ) cümlesinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?

a. تعجز
b. تستطع
c. تحلّق
d. تَكون
e. تشرع

تَذَكّرْتُ ما قالَ لَنا الْمُعَلّمُ: "الْقُوّةُ الهْوَائِيّةُ هِي الّتِي تَدْفَعُ الطّائِرَةَ الْوَرَقِيّةَ إلى أعْلى. . 5
Yukarıdaki cümlenin Türkçe doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Öğretmenin bize söylediği şu sözü hatırladım: “Uçurtmayı yukarı iten
hava gücüdür.”
b. Öğretmen bize söyledi ki: “Uçurtmayı yukarı iten hava gücüdür.”
c. Öğretmenin bize söylediği şu sözü hatırladım: “Uçurtmayı iten hava
gücüdür.”
d. Öğretmenin bize söylediği şu sözü hatırladım: “Uçurtmayı yukarı iten
havadır.”
e. Öğretmenin bize söylediği şu sözü hatırladım: “Uçurtmayı yukarı iten
havanın kaldırma gücüdür.

CEVAP ANAHTARI;1. D 2.C 3.A 4.B 5. A 

6. ÜNİTE SORULARI

أَلمَْ تَزُرْ أَقَارِبَكَ فِي الْعُطْلَةِ؟ . 1
Yukarıdaki sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

a. نَعَمْ، لمَْ يَزُرْ أَقَارِبِي
b. بَلَى، زُرْتُهُمْ
c. لاَ، مَا زُرْتُهُمْ
d. بَلَى، مَا زُرْتُهُمْ
e. نَعَمْ، سَأَزُورُهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ

قَرَأْتُ رِوَايَةً. . 2
Yukarıdaki cümle, aşağıdaki sorulardan hangisine en uygun cevaptır?

a. ؟ هَلْ قَرَأْتَ رِوَايَةً
b. ؟ مَتَى قَرَأْتَ الرِّوَايَةَ
c. ؟ أَمَا قَرَأْتَ رِوَايَةً
d. ؟ مَاذَا قَرَأَ الطّلاَّبُ
e. ؟ أَ رِوَايَةً قَرَأْتَ أَمْ قِصَّةً

فِي أَيِّ كُلِّيَّةٍ تَخَرَّجْتَ؟ . 3
Yukarıdaki sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

a. تَخَرَّجْتُ فِي كُلِّيَّةِ اْلإِلهَِيَّاتِ
b. تَخَرَّجْتُ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ
c. تَخَرَّجْتُ مَعَ صَدِيقِي عَلِيٍّ
d. سَأَتَخَرَّجُ فِي كُلِّيَّةِ الهْنَْدَسَةِ
e. نَعَمْ، تَخَرَّجْتُ فِي كُلِّيَّةِ الطِّبِّ

......سَاعَدْتَ فِي الطَّرِيقِ؟ . 4
Bu cümledeki boşluğu aşağıdaki soru edatlarından hangisi en uygun
şekilde tamamlar?

a. أَمَا
b. مَنْ
c. أَيْنَ
d. كَيْفَ
e. لِمَ
عَمَّ يَسْأَلُكَ أَصْدِقَاؤُكَ؟ . 5
Yukarıdaki soru cümlesinin Türkçe doğru karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?

a. Sen arkadaşlarına ne soruyorsun?
b. Neden arkadaşlarına soruyorsun?
c. Arkadaşlarınız size ne hakkında soru soruyorlar?
d. Arkadaşların sana ne soruyorlar?
e. Arkadaşların senden ne istiyorlar?

CEVAP ANAHTARI;1.B 2.E 3.A 4.B 5.D

7. ÜNİTE SORULARI

قَرَأَتِ الطَّالِبَاتُ ......الْمَجَلاَّتِ فِي الْمَكْتَبَةِ. . 1
Bu cümledeki boşluğu aşağıdaki ism-i işâretlerden hangisi en uygun
şekilde tamamlar?

a. هَؤُلاَءِ
b. ذَلِكَ
c. أُولَئِكَ
d. هَذِهِ
e. هَاتَانِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ هَؤُلاَءِ............ . 2
Bu cümledeki boşluğu müşârun ileyhilerden hangisi en uygun şekilde
tamamlar?

a. الْمُسْلِمِينَ
b. الْمُسْلِمَاتُ
c. الْعُمَّالَ
d. مُسْلِمَاتٍ
e. مُسْلِمِينَ


أَخَذَنَا هَؤُلاَءِ اْلأَسَاتِذَة إِلَى الْمَتْحَفِ. . 3
Yukarıdaki cümlede kullanılan işâret ismi cümlenin hangi ögesidir?

a. Mübteda
b. Haber
c. Mef’ûlün bih
d. Muzaf
e. Fâil

هَذِهِ.............حَدِيثَةٌ. . 4
Bu cümledeki boşluğu aşağıdaki sözcüklerden hangisi en uygun şekilde
tamamlar?
a. الجَْامِعَاتِ
b. جَامِعَاتٌ
c. الدُّرُوسَ
d. الكِتَابُ
e. طُلاَّبٌ

أَنْتَ لاَ تَسْمَعُ كَلاَمَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ. . 5
Yukarıdaki cümlenin Türkçe doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sen bu zavallı kadına söz vermiyorsun.
b. Sen bu miskin kadının sözünü duymayacaksın
c. Sen bu zavallı kadının sözünü dinlemiyorsun.
d. Sen bu miskin kadının sözünü dinleme sakın.
e. Sen sözünü bu miskin kadına dinletemiyorsun

CEVAP ANAHTARI;1.D 2. A 3.E 4.B 5.C 

8. ÜNİTE SORULARI

1. Aşağıdaki haberlerden hangisi zorunlu olarak değil, bireysel tercihle öne
geçmiştir?

a. فِي جَيْبِي نُقُودٌ
b. عَلَى النَّاسِ إِهْمَالهُمُْ
c. مَا مَوْعِدُ السَّفَر
d. فِي مَكَّةَ الْكَعْبَةُ
e. مَتَى عِيدُ الْفِطْر

2. Aşağıdaki haberlerden hangisi zorunlu olarak öne geçmiştir?

a. فِي الْمَسْجِدِ أَحمَْدُ
b. خَلْفَ الرَّئِيسِ آلاَفٌ
c. فَوْقَ السَّطْحِ الْعُمَّالُ
d. فِي الْمَدِينَةِ مَسْجِدُ النَّبِيِّ
e. فِي الصَّالَةِ طَبِيبُ الْمُسْتَشْفَى

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru ismi bulunmaktadır?

a. مَتَى السَّاعَةُ
b. أَ أنْتَ عَالِمٌ أمْ جَاهِلٌ
c. هلِ الطَّالِبُ فِي المخُْتَبَر
d. أ أنتَ أعْظَمُ الأسَاتِيذِ
e. Hiçbiri

4. Aşağıdakilerin hangisinde soru ismi haber görevinde değildir?

a. مَنِ الْغَائِبُ
b. أَيْنَ الأَوْرَاقُ
c. مَنْ جَاءَ أَمْسِ
d. مَا الإيمانُ
e. أيْنَ الأيَّامُ الْقَدِيمَةُ

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mahsûr, haber görevindedir?

a. إنَّمَا أنا بَشَرٌ
b. مَا هُوَ إلا ذِكْرٌ
c. إنما المؤمِنُونَ إخْوَةٌ
d. وَما هُم إلاَّ يَظُنُّونَ
e. وَمَا كَرِيمٌ إلاَّ أنْتَ

CEVAP ANAHTARI;1. D 2.B 3.A 4.C 5.E 

9. ÜNİTE SORULARI

عَلِمْتُ أنّ المجُِدِّينَ ناجِحُون) . 1 ) cümlesindeki ( أنّ ) nin ismi ve haberi aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. ( المجُِدّين ) kelimesi ismi, ( ناجِحُون ) kelimesi haberidir.
b. ( ناجِحُون ) kelimesi ismi, ( المجُِدّين ) kelimesi haberidir.
c. ( علِمْتُ ) kelimesi ismi ( ناجِحُون ) kelimesi haberidir.
d. ( ناجِحُون ) kelimesi haber, ismi mahzûftur.
e. ( المجُِدّين ) kelimesi ismidir, haberi mahzûftur.

ليتَ أخاكَ حاضِرٌ) . 2 ) cümlesindeki ( لَيْتَ ) nin ismi ve haberi hangisidir, irabı
nedir?

a. ( أخاكَ ) kelimesi haberidir, elif ( ا) ile mansûbdur, ( حاضِرٌ ) ismidir, zamme
ile merfû‘dur.
b. ( أخاكَ ) ismidir, elif ( ا) ile merfû‘dur, ( حاضِرٌ ) haberidir, zamme ile
merfû‘dur.
c. ( أخاكَ ) ismidir elif ( ا) ile mansûbdur, ( حاضِرٌ ) haberidir, zamme ile
merfû‘dur.
d. ( أخاكَ ) ismidir, “ya” ( يْ ) ile mansûbdur, ( حاضِرٌ ) haberidir, zamme ile
merfû‘dur.
e. ( أخاكَ ) ismidir, fetha ile mansûbdur, ( حاضِرٌ ) haberidir, zamme ile
merfû‘dur.

ما عَلِمْتُ ......... المِفْتاحَ ضائِعٌ) . 3 ) cümlesinde boşluğu aşağıdakilerden hangisi en
uygun şekilde tamamlar?

a. لَيْتَ
b. أنّ
c. لكِنّ
d. لَعَلّ
e. إنّ

4. “Bahçe güzeldir, ancak bahçıvan ihmalkârdır.” cümlesinin Arapça doğru
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. . لكنّ الحَديقةُ جمِيلَةٌ أما البُستَانِيّ مُهْمِلٌ
b. . الحَدِيقةُ جمَِيلةٌ لكنها البُسْتانِيّ مُهْمِلٌ
c. . الحَدِيقةُ جمَِيلَةٌ لكِنّ البُسْتانِيَّ مُهْمِلٌ
d. . الحَدِيقَةُ جمَِيلةٌ أنّ البُسْتانِيّ مُهْمِلٌ
e. . الحَدِيقَةُ جمَِيلَةٌ لكنَّ البُسْتانِيُّ مُهْمِلَةٌ

5. “İnne benzerleri”nden olan harfin amel ettiği cümle aşağıdakilerden
hangisidir?

a. . كأنّما العِلْم نُورٌ يَهْدِي صاحِبَهُ
b. . لَيْتَما الشّبابُ رَاجِعٌ
c. . القُطْنُ قَلِيلٌ لَكِنْ سِعْرُهُ رَخِيصٌ
d. . إنْ مَرَضُهُ لخََطِيرٌ
e.. لَيْتَمَا الحَياةَ خَالِيَةً مِنْ الكَدَرِ
CEVAP ANAHTARLARI;1.A 2.C 3.B 4.C 5.E 
10. ÜNİTE SORULARI

أضحَى الطالِبُ مُرْتَقِبا النَجاحَ) . 1 ) cümlesindeki ( أضحَى ) fiilinin isim, haberi ve irâbları
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. ( الطالِبُ ) kelimesi ismi, zamme ile merfu‘, ( مرتَقِباً ) kelimesi haberi fetha ile
mansûbdur.
b. ( الطالِبُ ) kelimesi ismi, zamme ile merfu‘, ( مرتَقِب ) kelimesi haberi
zamme ile merfu‘dur.
c. ( مرتَقِب ) kelimesi ismidir zamme ile merfu‘dur, ( الطالِبُ ) kelimesi
haberidir, zamme ile mansûbdur.
d. ( الطالِبُ ) kelimesi ismi, zamme ile merfu‘, ( النجاحَ ) kelimesi haberidir,
fetha ile mansûbdur.
e. ( الطالِبُ ) kelimesi ismi, zamme ile merfu‘, ( مُرْتَقِبَاً النّجاحَ ) cümlesi haberidir,
mahallen mansûbdur.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kâne ve benzerleri tam fiil olarak
kullanılmıştır?

a. أمسَى أبي مُسْتَرِيحا
b. صارَ المغَُنِّي جمَِيلَ الصّوتِ
c. تَنَاوَلْتُ الفَطُورَ حينَ أَضْحَيْتُ
d. صارَ الدَّرْسُ واضِحاً
e. باتَ نَجاحُهُ مُتَوَقِّعاَ

أنْتَ مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ) . 3 ) cümlesinin başına ( كانَ ) fiilinin emri getirilerek
oluşturulmuş doğru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a. كُونُوا مُؤمناً مُخلِصاً
b. كُنْتُمْ مُؤمِناً مُخلِصاً
c. كُنْ مُؤْمِنٌ مُخلِصٌ
d. كُنْ مُؤمِناً مُخْلِصاً
e. تَكُون مُؤمِناً مُخلِصاً

4. “Babamla birlikte çarşıdan dönüyordum, vakit öğleydi” cümlesinin Arapça
doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

a. كان عائداً مع والدي مِنْ السّوُقِ، كان الوقتُ ظُهْراً
b. كانَ أنا عائداً مِنْ السوق مع وَالِدي كان الوقتُ ظُهراً
c. كُنْ عائِداً مع والدِي مِنْ السّوق، كان الوقتُ ظهرٌ
d. كُنْتَ عائِداً مِنْ السوق مع والدِكَ وكان الوقتُ ظهْراً
e. كُنْتُ عَائِداً مع والدِي مِنْ السّوقِ، كان الوَقْتُ ظُهْراً


أصْبَحَتْ حدِيقَةُ الجامِعَةِ مَلِيئَةً بِأشجارٍ مُتَنَوِّعَةٍ) . 5 ) cümlesinin Türkçe doğru karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Üniversitenin bahçesi çeşitli ağaçlarla dolduruldu.
b. Üniversitenin çeşitli ağaçlarla dolu bahçesi oldu.
c. Üniversitenin bahçesi çeşitli ağaçlarla doldu.
d. Üniversitenin bahçesi cins ağaçlarla doldu.
e. Üniversitenin bahçesi çeşitli ağaçlarla doluyordu.

CEVAP ANAHTARI;1. A 2.C 3.D 4.E 5.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder