23 Eylül 2012 Pazar

Yaşayan Dünya Dinleri 8. Ünite Murat Yayınları

Yaşayan Dünya Dinleri 8. Ünite Murat Yayınları

1) Aşağıdakilkerden hangisi hristiyanlar için kullanılan bir kelime değildir?
a) nasara
b) khristionas
c) şakirtler
d) azizler
e) yahovacılar

2) Hristiyanlıkta hz. isa nın yardımcıları anlamına gelen kavram hangisidir?
a) havari
b) şakirt
c) mesh
d) aziz
e) çağrılmışlar

3) Hristiyanlık tarihinde toplu olarak hristiyan olan ilk kavmin hangisi olduğu söylenir?
a) bulgarlar
b) rumlar
c) ermeniler
d) gürcüler
e) almanlar

4) Aşağıdakileden hangisi yeni ahit teki tarih kitaplarından değildir?
a) matta b) markos c) luka d) yuhanna e) vahiy

5) Aşağıdakilerdn hangisi kanonik incillerdendir?
a) yuhanna
b) vahiy
c) pavlusun mektupları
d) petrusun mektupları
e) yakubun mektupları

6) Putperesliği yasaklayıp hristiyanlığın tek din olduğu şeklinde ferman veren imparator kimdir?
a) konstantin
b) 1. teodosyus
c) alexander severus
d) filip
e) dekyus

7) hz. isa dan duyularak yazılan incil hangisidir?
a) matta b) luka c) yuhanna d) barbanas e) narkos

8) Baba ve oğulun tabiatı probleminin tartışıldığı konsil hangisidir?
a) 1. iznik konsili
b) 1. istanbul konsili
c) efes konsili
d) kadıköy konsili
e) 2. iznik konsili

9) katolik kilisesi içinde köklü reformların yapılmasının görüşüldğü konsil hangisidir?
a) 1. vatikan konsili
b) 2. vatikan konsili
c) trente konsili
d) efes konsili
e) kadıköy konsili

10) Aşağıdaki konsillerden hangisinde dinle arası diyalog kararı alınmıştır?
a) 1. vatikan
b) 3. istanbul
c) 2. vatikkan
d) 2. iznik
e) efes

11) Hristiyanlıkta kaç büyük konsil vardır?
a) 4 b) 3 c) 7 d) 5 e) 9

12) 2.vatikan konsilinde aşağıdakiki kararlardan hangisi alınmamıştır?
a) hristiyanlar birliği sekreteryası ve hristiyan olmayanlar sekreteryasının kurulması
b) katolik inancını geliştirmek
c) rahiplerin evlenmesine izin verme
d) dinlerarası diyalog çalışmalarına başlamak
e) hristiyan birliğini sağlamak
 

13) İncillerin sayısının 4 e indirildiği konsil hangisidir?
a) 1. iznik
b) 2. iznik
c) efes
d) kadıköy
e) 1. istanbul

14) Hz. isa nın tek kişilikli ve iki tabiarlı olduğunı karara bağlayan konsil hangisidir?
a) kadıköy
b) efes
c) trente
d) 1. istanbul
e) 2. istanbul

15) bugünkü hristiyanlığın kurucusu kimdir?
a) yakup b) pavlus c) barnabas d) petrus e) yuhanna
 

16) Aşağıdakilerden hangisi 3. yüzyılda hristiyanlığın yayılması için mücadele eden kilise babalarından değildir?
a) ireneyus
b) tertulliyan
c) kipriyan
d) klement
e) alexander severus

17) Hristiyanlık adı ilk olarak nerede kullanılmaya başladı?
a) roma b) istanbul c) kudüs d) antakya e) tarsus
18) hz. isa yı kim vaftiz etmiştir?
a) yusuf b) zekeriya c) yahya d) yakup e) meryem

cvp anahtarı: 1)E 2)A 3)C 4)E 5)A 6)B 7)D 8)A 9)C 10)C 11)C 12)C 13)A 14)B 15)B 16)E 17)D 18)C

Firdevs Çakıroğlu Uysal'dan alıntıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder