23 Eylül 2012 Pazar

Yaşayan Dünya Dinleri 7. Ünite Murat Yayınları

Yaşayan Dünya Dinleri Murat Yayınları 7. Ünite

1) yahudi ibadet yei sinagog hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) belli bir mimari sitili yoktur.
b) resim ve heykel bulunmaz.
c) edebe uygun kıyafetle girilir.
d) kadın ve erkek bir arada ibadet eder.
e) sinagog ibranice bed-ha midraş demektir.

2) aşağıdakilerden hangisi tevratta tantı için kullanılan isimlerden değildir?
a) yahve b) elahim c) el-olam d) el-elyan e) hüda

3) yahudi inancına göre peygamberlik kim ile sona ermiştir?
a) isa b) musa c) davud d) malaki e) yeşu

4) yahudilere göre kadın peygamber vardır. aşağıdakilerden hangisi bundan biri değildir?
a) miryam b) deborah c) hulda d) meryem e) noadya

5) yahudilerin mısırdan çıktıktan sonra 40 yıl çölde dolaşma anısına yaptıkları bayram hangisidir?
a) fısıh
b) şavuot
c) sukot
d) yom-kippur
e) roş-haşana

6) aşağıdakilerden hangisi yahudilik iman esaslarında bulunmaz?
a) Allah a iman
b) meleklere iman
c) peygamberşere iman
d) ahirete iman
e) mesih e iman

7)yahudilikte ayakta yapılan duaya ne ad verilir?
a) kipa b) siddur c) rükuya d) tefilin e) amida

8) turfandalar günü olarak anılan yahudi bayramı hangisidir?
a) hanuka b) şavuot c) pesah d) purim e) yom kipur

9) ışıklar bayramı olarak adlandırılan bayram hangisidir?
a) pesah b) purim c) hanuka d) tevratı hatim e) yeni yıl

10) yahudilikte neşe ve eğlence bayramı hangisidir?
a) purim b) pesah c) sukot d) yeni yıl e) yom kipur

11) yahudilikte yılbaşı bayramı hangisidir?
a) fısıh b) roş-haşana c) yom-kipur d) sukot e)şavuot

12) aşağıdaki bilginlerden hangisi yahudiliğin inanç esaslarını belirleyendir?
a) yahuda halevi
b) yosef albo
c) saadya gaon
d) maimonides
e) rabbi akiba

13) yahudilerin haftalık ibadet günü hangisidir?
a) yom-kipur b) şabat c) sukot d) şavuot e) pesah

14) aşağıdakilerden hangisi islam düşüncesinin tesiri altında oluşan yahudi mezheplerden değildir?
a) iseviyye
b) yudganiyye
c) Anoniyye
d) karaim
e) reformistler

15) yahudilikte yaratılış ve kurtuluşu konu edinen kavram hangisidir?
a) kabala
b) neturei karta
c;) mişna
d) şeol
e) avoda

16) tevratı tanrı tarafından vahyedilmiş bir kitap olarak kabul etmeyen yahudi mezhebi hangisidir?
a) sadukilik
b) karailik
c) muhafazakar yahudilik
d) reformist yahudilik
e) essenilik

17) bağımsız bir yahudi devleti kurma gayesi güden ideolıji hangisidir?
a) hasidilik
b) ferisilik
c) siyonizm
d) yenien yapılanmacılık
e) essenilik

18) 13 maddelik amentüyü hangisi tespit etmiştir)
a) philo
b) hasdai crescas
c) yosef albo
d) ibn meymun
e) saadya gaon

19) yahudinin, yahudi olmayanla evililiğini mezheplerden hangisi kabul etmez?
a) reformistler
b) sadukim
c) ortadoks yahudilik
d) yahova şahitleri
e) lutheranlar

Cevap anahtarı: 1)D 2)E 3)D 4)D 5)C 6)B 7)E 8)B 9)C 10)A 11)B 12)D 13)B 14)E 15)A 16)D 17)C 18)D 19)C

Firdevs Çakıroğlu Uysal'dan alıntıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder